Publiceringsdatum:

Överskott möjliggör nya satsningar

Kommunen redovisar ett plusresultat på nästan 28 miljoner kronor för 2022. Ökade skatteintäkter är en del av resultatet. Kommunen når samtliga finansiella mål bland annat målet för god ekonomisk hushållning både vad gäller verksamhetsresultat och vad gäller ekonomiskt resultat.

På Kommunstyrelsen fattades beslutet att föreslå Fullmäktige att godkänna årsredovisningen. Utöver den ekonomiska redovisningen redovisas även kommunkoncernens måluppfyllelse. Den genomsnittliga måluppfyllelsen för samtliga koncernmål uppgår till 70 procent att jämföra med 2021 då måluppfyllelsen låg på drygt 60 procent.

Vid beslutet om årsredovisning fattades också beslut om särskilda satsningar ur bokslut 2022 som kommer genomföras 2023, så kallade öronmärkningar.

Då kommunen redovisar ett positivt resultat har vi möjlighet att genomföra flera extra satsningar. Vi satsar på att få ut fler i arbete genom att ge alla arbetslösa förutsättningar att kunna söka och få jobb, berättar Dag Bergentoft, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vi satsar också på en fortsättning med konserter på Jogersö då de är uppskattade och sätter Oxelösund på kartan, fortsätter Dag.

Att sanera cirkusplatsen är prioriterat då det skapar möjligheter för attraktiva bostäder och vi behöver fortsätta byggandet av nya bostäder som möjliggör för äldre att flytta från stora villor och attraktiva bostäder som lockar till nya invånare, avslutar Dag Bergentoft.
Beslutade satsningar:

Aktiviteter för barn och unga på fritiden

300 000 kronor

Konsert på Jogersö

300 000 kronor

Arbetslösa i Oxelösund erbjuds utbildning i framtida jobb

600 000 kronor

IoT-inventering – vilka IT-verktyg vi har idag och vad vi behöver

250 000 kronor

Utveckla fler interna e-tjänster

250 000 kronor

Sanering av Cirkusplatsen

7 000 000 kronor

Kostnader för rivning av Läget

720 000 kronor

Genomlysning av LSS-kostnader

250 000 kronor

Utreda konkurrensutsättning städtjänster

250 000 kronor

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer