Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen den 15 mars

På Kommunstyrelsen den 15 mars beslutades bland annat att:

Plan för hur D-skolan samt Torgskolan ska användas redovisades

Då utbildningsnämnden beslutat om att evakuera skoleleverna från Peterslundsskolan till Breviksskolan i stället för till D-skolan under renoveringen av Peterslundsskolan uppstod ett behov att utreda den långsiktiga användningen av D-skolan och Torgskolan. Vid kommunstyrelsen lämnades en delredovisning av detta uppdrag som behandlade hur merparten av lokalerna kommer att användas fram till och med januari 2025.

D-skolans matsal, som numer heter D-salen, är nu färdig att användas som eventsal- och konferenssal. Föreningar har möjlighet att boka lokalen. Den bokas genom att skicka en bokningsförfrågan till bokning@oxelosund.se Du hittar information på denna sida Oxelösunds kommun - Välkommen till vår webb- bokning (oxelosund.se) Länk till annan webbplats.

D-skolans huvudbyggnad är fram till 31 januari 2025 uthyrd till SSAB som tillfälliga kontor då SSAB under tiden kommer renovera sina egna lokaler. Valet att använda D-skolan som tillfälliga lokaler handlar om närheten till SSAB samt behovet av stora kontorsytor.

Delar av hemtjänsten har för en tid flyttat in i Torgskolans lokaler då lokalerna på Björntorp rivs för att bereda plats åt etapp två av Björntorps särskilda boende. Hemtjänsten kommer under 2024 flytta till nya lokaler som är helt anpassade till hemtjänstens behov.

Redovisningen godkändes av Kommunstyrelsen.


Redovisning av kartläggning om bakomliggande orsakerna kring personalomsättningen

Kommunchefen fick den 25 januari uppdrag av Kommunstyrelsen att kartlägga de bakomliggande orsakerna till personalomsättningen av chefer inom Vård- och omsorgsnämnden. Att det är kommunchefen som får uppdraget beror på att kommunstyrelsen endast kan ge uppdrag till kommunchef. Kommunchef i sin tur delegerar ut uppdragen som kommunstyrelsen ger till enheter och funktioner inom kommunstyrelseförvaltningen eller externa samarbetspartners. I det här fallet företrädesvis till HR. Idag redovisade kommunchef, Johan Persson tillsammans med HR-chefen Henny Larsson resultatet av kartläggningen samt vad som genomförts och vad som planeras att genomföras för att minska personalomsättningen.

Redovisning innehöll information om chefsomsättning inom förvaltningarna Äldreomsorg och Social och omsorg samt statistisk från avgångsenkäter och avgångsintervjuer, utveckling av HME värden över tid och sjukfrånvaro för chefer över tid. Även information om genomförda åtgärder redovisades och där berättade kommunchefen om tidigare förvaltningschefs omorganisation för att medarbetare ska få närmare stöd och handledning, ledarskapsutbildning för alla chefer i kommunkoncernen, uppdrag till alla chefer att på APT under våren informera om meddelarfrihet, efterforskningsförbud samt visselblåsarfunktion. Extern insats har begärts genom att arbetsmiljökartläggning via företagshälsovården är beställd och påbörjad.

Redovisningen godkändes av Kommunstyrelsen.


RE Equity Fund AB tilldelas ny markanvisning vid Inskogen sydöstra, del av Stjärnholm 5:1

RE Equity Fund AB tilldelades ny markanvisning i Kommunstyrelsen 2022-01-26 §4 för ett område längs med Sundavägen vid Inskogen Markanvisningen de tidigare haft har löpt ut men RE Equity Fund AB har fortfarande ambitioner att bygga bostäder och projektering pågår därför tilldelas de nu en ny markanvisning. Bygglov för första etappen har erhållits i samband med förra markanvisningen. Planen är att bygga 18 rad- och parhus varav 34 av bostäderna ska vara i bostadsrätts- eller äganderättsform och 20 av bostäderna ska erbjudas i hyresrättsform.

Företaget bygger för närvarande samhällsfastigheter, hyresbostäder, bostadsrätter och äganderätter i kommunerna Ludvika, Flen, Skara, Tranemo, Herrljunga, Bjuv, Västerås och Jönköping.


Första steget för att införa fastighetsnära insamling av avfall i fyrfackssystem

I juni 2022 fattade regeringen beslut om att kommunerna från och med 1 januari 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll Insamlingen ska ske fastighetsnära senast 1 januari 2027. Förpackningsinsamling sker idag via FTI på återvinningsstationer (ÅVS).

Bakgrunden till beslutet är att det är alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, som idag hamnar i restavfallet och bränns upp. Det är bevisat att i de kommuner som redan idag har fastighetsnära insamling har utsorteringen ökat. Beslutet ses också som nödvändigt för att Sverige ska kunna nå de politiska avfallsmålen på EU och nationell nivå.

Kommunstyrelsen beslutade därför idag att Oxelö Energi får i uppdrag att tillsammans med Tekniska divisionen i Nyköping planera för införande av fastighetsnära insamling i fyrfackssystem. Oxelö Energi fick också i uppdrag att genomföra erforderliga ekonomiska beräkningar och se över taxekonstruktion samt en plan för införande av valt insamlingssystem.


Handlingarna till Kommunstyrelsen den 15 mars läser du här

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer