Publiceringsdatum:

Renovering av badhuset tidigareläggs

Badhuset kommer inte att öppnas enligt tidigare planering då klinkergolvet i bassängen måste bytas ut. Nytt datum för öppning är planerat till slutet på augusti.

I samband med att bassängerna tömdes på vatten lättade trycket mot klinkergolvet och flera klinkerplattor lossnade. Det innebär att golvet i stora bassängen behöver göras om och allt klinkers tas bort. Arbetet beräknas vara klart i slutet på augusti.

Vi visste att golvet var dåligt och hade planerat för byte av golv i stora bassängen under 2024. Det som nu hände var att vi på grund av bakterien, Mycobacterium marinum fick tömma bassängen på vatten tidigare än planerat, berättar Martin Englund, fastighetsförvaltare Oxelösunds kommun.
Det visade sig när vi tömt bassängen att klinkergolvet i stora bassängen var i mycket sämre skick än vad vi tidigare trott. Det beror sannolikt att golvet inte renoverades på ett fackmannamässigt sätt när badet för 10 år sedan genomgick en större renovering. Det innebär att vi får tidigarelägga planerade renoveringar, avslutar Martin Englund.

Under renoveringen kommer träningsytorna i sporthallen att vara öppna som vanligt.

2022 utfördes en statusinventering av Ramdalsanläggningen för att ta reda på sporthallens och simhallens tekniska livslängd för konstruktion och komponenter. Inventeringen och statusrapporten visar att simhallen och sporthallen går att använda men att underhållsåtgärder behövs för att klara byggnadens tekniska livslängd som beräknas till 10 år för simhallen och fem år för sporthallen.

Att byta till liner i stora bassängen beräknas kosta cirka 2 miljoner kronor. Åtgärderna i sporthallen beräknas kosta 4 miljoner kronor. Sporthallen kommer vara öppen när åtgärderna där genomförs. Kommunstyrelsen tar ställning till finansiering av åtgärderna vid sitt sammanträde den 15 mars.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer