Publiceringsdatum:

Påverka planen för framtidens avfallshantering

Hur ska vi minska avfallet, utveckla återanvändning och öka sorteringen? Hur kan det bli lättare att göra rätt? Vilka mål vill vi uppnå? Nu finns ett förslag till ny avfallsplan för Oxelösund och Nyköping, där alla invånare i de två kommunerna har möjlighet att tycka till, fram till 19 mars.

Över 70 personer har bidragit till den nya avfallsplanen som nu är ute på remiss.

Vi har haft workshops vid tre tillfällen där vi bjudit in deltagare som fått ge sin syn på vad som fungerar bra i avfallshanteringen, vad som behöver bli bättre och hur de själva kan bidra till minskade avfallsmängder och ökad sortering, berättar Stina Karlsson som är avfallsplanerare i Nyköpings kommun och leder projektet för de båda kommunerna.

Bland de som deltagit finns exempelvis politiker, lärare, restaurangpersonal, butiksägare, renhållningsarbetare, fastighetschefer, kundtjänstmedarbetare och planarkitekter.

Det har varit ett stort engagemang med bra diskussioner och vi har fått med många olika perspektiv i och med att deltagarna har varit så många och har så olika roller. Det ger oss ett bra underlag för att forma den nya planen, säger Sofia Rappestad Miljö- och renhållningschef på Oxelö Energi som är ansvarig och drivande för Oxelösunds Kommuns räkning.

Förslaget till ny avfallsplan är ute på remiss från måndag 13 februari till söndag 19 mars. Under denna period har allmänheten möjlighet att läsa och komma med synpunkter. Till sommaren tas avfallsplanen upp för beslut i kommunfullmäktige i Oxelösund och Nyköping och börjar att gälla efter det att den godkänts.

Här kan du ta del av remissversionen.

Fakta

  • Enligt lag måste alla kommuner ha en avfallsplan. I den ska det framgå vilka mål och åtgärder kommunen har för att förebygga och hantera avfall.
  • Oxelösund och Nyköping tar fram en gemensam avfallsplan i nära samarbete. Den ska beslutas i respektive kommunfullmäktige och kommer att gälla från mitten av år 2023 till 2030.
  • Avfallsplanen gäller alla som bor och vistas i kommunerna. Alla individer hanterar avfall i sin vardag och planen anger mål för hur vi gemensamt ska sträva efter att förebygga avfall, öka återanvändningen och sortera mer.Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer