Publiceringsdatum:

Inbjudan till öppet samråd
Kutsu avoimeen neuvonpitokokoukseen

- För de nationella minoriteterna i Oxelösunds kommun

Tid: onsdagen den 15 februari klockan 17.30 till 19.15

Plats: Koordinaten – Eventsalen

Oxelösunds kommun bjuder in till öppet samråd för de nationella minoriteterna i Oxelösund. Syftet med samråd är att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Tolk finns.

17:30-18:00 Biblioteket ger oss en visning av utställningen: ”En resa över Östersjön” och berättar om sina tankar kring barnlitteratur och hur de använder den i sitt arbete mot barn i förskola, skola och på fritiden.

Samrådets programpunkter:

18:00-19:15

Samrådet öppnas

1. Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2023
Samtal om innehållet, förslag på aktiviteter, medskick för 2023

2. Information om hur långt arbetet har kommit vad det gäller en långsiktigt plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun.

Samtal om innehållet. Remissrunda – vad är det? Hur kan jag påverka?

3. Sammanfattning och avslut

Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika!

Kutsu avoimeen neuvonpitokokoukseen

- Oxelösundin kunnan kansallisille vähemmistöille

Aika: keskiviikkona 15. helmikuuta klo 17.30 - 19.15

Paikka: Koordinaten – Eventsalen (suuri sali)

Oxelösundin kunta kutsuu avoimeen neuvonpitokokoukseen kansalliset vähemmistöt Oxelösundissa. Neuvonpidon tarkoituksena on antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin. Mukana on apuna tulkki.

17:30-18:00 Kirjasto esittelee meille näyttelyn ”Matka yli Itämeren” ja he kertovat ajatuksistaan lastenkirjallisuudesta ja siitä kuinka he käyttävät sitä työssään päiväkoti- ja esikouluikäisten kanssa sekä koulussa ja vapaa-aikana.

Neuvonpitokokouksen ohjelmakohdat:

18:00-19:15

Neuvonpitokokous avataan

1. Suomen kielen hallintoalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Keskustelu sisällöstä, ehdotus toiminnasta, näkemyksiä tulevasta toiminnasta 2023

2. Tietoa siitä kuinka pitkälle työ on edennyt kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tehtävän työn pitkän aikavälin suunnitelmassa Oxelösundin kunnassa.

Keskustelu sisällöstä. Remissrunda (lausuntokierros) – mikä se on? Kuinka voin vaikuttaa?

3. Yhteenveto ja lopetus

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tarjoamme kahvia ja teetä!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer