Loggan för Oxelösunds kommun

Förvaltningschef avslutar sin tjänst

Kristina Tercero, förvaltningschef för äldreomsorgen avslutar sitt uppdrag som förvaltningschef i Oxelösunds kommun.

Kristina Tercero och jag har kommit överens om att hennes uppdrag som förvaltningschef avslutas från och med i dag. Jag har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det nödvändiga förtroendet saknas, säger kommunchef Johan Persson.

HR-enheten har sedan december haft i uppdrag att i avgångssamtal följa upp varför chefer inom äldreomsorgen har valt att säga upp sig. Resultatet av intervjuerna har varit en del i den samlade bedömningen kring beslutet.

Jag kommer inte gå in på några detaljer vad det gäller intervjuerna, som är genomförda i förtroende med HR-enheten. Jag kommer inte heller kommentera vad den samlade bedömningen innehåller men jag kan konstatera att det nödvändiga förtroendet saknas, avslutar Johan Persson.

Katarina Haddon, förvaltningschef för social och omsorg går in som tillförordnad förvaltningschef tills det finns en konsult på plats. Rekrytering av ny förvaltningschef påbörjas inom kort.