Loggan för Oxelösunds kommun

Avtal påskrivet, arbetet med etapp två påbörjas

Idag den 7 februari skrevs avtalet under för att kunna påbörja bygget av etapp två av särskilt boende, Björntorp.

Behovet av platser på särskilt boende kommer öka i framtiden och det behövs därför fler platser. I dagsläget är fullt på både Björntorp och Sjötången varför bygget av en nytt boende på Björntorp behövs.

Det nya boendet kommer att kosta drygt 50 miljoner kronor och innehålla 22 lägenheter. Etapp två byggs i anslutning till etapp ett som var färdigt för inflytt i december 2021.

Innan byggnationen kan påbörjas behöver markytan beredas där nya boendet ska placeras. Beredning av marken innebär att gamla panncentralen/undercentral/sophus samt att en kontorsdel rivs. Fjärrvärmecentralen får en ny placering i befintlig undercentral på Klockartorpsvägen 3.

Bygget är planerat att stå färdigt sommaren 2024.

Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft (M), Johan Persson kommunchef och Robert Arconge försäljningschef, Sjötorpshus.