Publiceringsdatum:

Oxelösunds äldreomsorg, del av IVO:s nationella granskning

Idag den 2 februari kom Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s beslut gällande Oxelösunds del av den nationella tillsynen av äldreomsorgen. Tillsynen i Oxelösund genomfördes under vecka 47, 2022. IVO har hittills genomfört tillsyn i 37 kommuner och kommer genomföra tillsyn av alla 283 kommuner som har särskilda boenden för äldre i egen regi.

Oxelösunds kommun ska senast den 28 mars 2023 redovisa vilka åtgärder som Vård- och omsorgsnämnden kommer att vidta med anledning av IVO:s beslut.

IVO har i sin granskning riktat kritik mot Oxelösunds kommuns sätt att:

  • göra medicinska bedömningar
  • dokumenteringen vid SÄBO inte följer de regler som finns
  • läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt
  • brytpunktsamtal dokumenteras inte alltid i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen

Vi konstaterar att IVO:s kritik till Oxelösunds kommun liknar den kritik som riktats mot andra kommuner som hittills har granskats.

IVO:s granskning är viktigt och kvalitetssäkrar i förlängningen den vård och omsorg som kommunerna ger vid sina särskilda boenden. Kommunen genom Vård och omsorgsnämnden kommer nu att analysera och besvara den kritik som IVO framfört i sin granskning.

Bakgrund:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under hösten 2022 och våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.

Här kan du ladda ner och läsa IVO:s beslut Pdf, 190.9 kB.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer