Publiceringsdatum:

Antalet ledamöter minskar i de kommunala bolagen

På Kommunstyrelsen den 25 januari beslutades att föreslå Kommunfullmäktige att minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen, Kustbostäder AB och Oxelö energi AB

Majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023–2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen.

Därför föreslås till Kommunfullmäktige att besluta om att revidera bolagens bolagsordningar så att styrelserna ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. Samtidigt föreslås att antalet lekmannarevisorer ändras från fem till minst en och som mest fem lekmannarevisorer.

Vi har gått till val på att vi anser att det har varit för många ledamöter i respektive styrelse. Vi ser hellre att vi har färre ledamöter och därigenom får vi små och smidiga bolagsstyrelser, säger Dag Bergentoft, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vi satsar på hög kompetens och namnen är klara för nominering till fullmäktige, avslutar Dag Bergentoft.

Beslut att ändra i bolagsordningen måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste beslutas i fullmäktige är att det i nuvarande bolagsordnings 15:e § står att om bolagsordningen skall ändras så måste det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer