Publiceringsdatum:

Saltvattnet byts till kranvatten i bassängerna

Från måndagen den 6 februari planeras det för en stängning av badhusets bassänger vid Ramdalsanläggningen. Stängningen beräknas pågå under fem till sex veckor för byte från havsvatten till kranvatten. Omklädningsrum, övriga träningsytor samt duschrum har öppet som vanligt.

Kommunstyrelsen fattar beslut om finansiering av åtgärden vid sitt sammanträde den 25:e januari.

Stängningen av badhuset för att byta från saltvatten till kranvatten sker utifrån rekommendationer från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och smittskyddsläkaren på Region Sörmland.

Då smittskyddsläkaren samt miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen anser det rimligt att smittan med Mycobacterium marinum är kopplad till badhuset och det saltvatten som tas in behöver vi vidta åtgärder. Vi följer de rekommendationer vi får och det innebär att vi byter från saltvatten till kranvatten i badhuset, säger Martin Englund projektledare, Oxelösunds kommun.

I samband med att bassängerna töms på vatten byts klortillverkaren ut till en anpassad för kranvatten. Det tar cirka två veckor att tömma badhusets bassänger, en vecka att rengöra och byta ut klortillverkaren och efter det tar det lika lång tid att fylla bassängerna.

Hela anläggningen är öppen som vanligt fram till 6 februari, då vi stänger av bassängerna för byte av vattnet. Omklädningsrum, duschrum och övriga träningsytor har öppet som vanligt, berättar Viktor Gustafsson, anläggningschef på Medley i Oxelösund. Vi följer alltid de rekommendationer vi får och de beslut som gäller för anläggningen, avslutar Viktor.

Sjukvården i Sörmland har sedan 2019, upptäckt infektion med bakterien Mycobacterium marinum i sår på tår eller fötter hos tio personer. I december 2021 stängdes badhuset för extra rengöring samt åtgärder kopplade till reningsverket. Det visar sig nu att genomförda åtgärder inte har haft avsedd effekt. Under 2022 har provtagningar genomförts och analyssvaren har inte påvisat Mycobacterium marinum. Trots det har två personer till fått bakterien och det är nu totalt tio personer där de smittade har gemensamt att alla har badat i badhuset. Därför planeras nu de nya åtgärderna med byte från saltvatten till kranvatten samt ny klortillverkare.

Bad- och sportanläggningen har besökts av cirka 350 000 gäster sedan 2019 och under samma tid har infektion av bakterien upptäckts på tio personer. Det innebär att det är få smittade jämfört med antalet badande personer. Risken att bli smittad är minimal men har du sår bör du fram till bytet av vatten avstå från att bada i badhuset.

Kostnaden för bytet av klortillverkare, rengöring samt nytt vatten beräknas till 1 miljon kronor. Kommunstyrelsen tar ställning till finansiering av åtgärderna vid sitt sammanträde den 25:e januari.

På Medleys hemsida hittar du medlemsinformation om stängningen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om Mykobakterium marinum

Vad innebär Mykobakterien marinum?

Det är en bakterie som växer långsamt och som kan orsaka underhudsinfektion hos människor. Man kan exempelvis smittas vid rengöring av akvarier, vid hantering av fisk och skaldjur samt vid bad i såväl hav och sjö som i bassäng med bristande desinfektion av vatten. Bakterien orsakar sannolikt infektion enbart på skadad hud. Inkubationstiden från smitta till symtom är normalt 2–3 veckor, men kan vara betydligt längre.

Vad kan hända om man drabbas?

Om man har befintliga hudsår kan man få hudförändringar, vanligen på fingrar och händer. Om man inte har några sår och kommer i kontakt med bakterien brukar det inte hända så mycket alls.

Är det farligt?

Nej, om infektionen inte har gått för långt och skapat djupare infektioner. I sällsynta fall kan infektionen gå djupt och komma i kontakt med senor eller ben. För övrigt växer bakterien långsamt och är främst lokaliserat till fingrar, händer och ibland armar. Men kan även finnas på tår och fötter.

Hur sjuk kan man bli?

I regel blir man inte mer sjuk än de nämnda sårinfektionerna. I mycket sällsynta fall kan man få djupare infektioner

Vem/vilka kan drabbas?

Personer som har befintliga hudsår samtidigt som fisk eller skaldjur hanteras.

Hur behandlas detta?

Detta bör behandlas inom infektions- eller hudklinik, ofta med långvarig antibiotikabehandling.

Kan man bada i badhuset nu?

Det är får få smittade jämfört med antalet badande personer under längre tid så att risken är väldigt liten. Varje person får ta ställning själv om man vill bada eller inte. En person med hudsår bör avstå från att bada. En person med nedsatt immunförsvar bör vara noga med att undersöka huden för sår innan eventuellt bad.

Är det farligt att svälja vattnet?

Det ska inte vara några problem – bakterien kan troligen bara orsaka hudinfektioner på redan skadad hud, så som öppna sår.

Var ska man söka vård om man tror att man drabbats av bakterien?

En infektion med bakterien utvecklas långsamt. Inkubationstiden är 2–3 veckor. Kontakta sjukvårdsrådgivningen i första hand och din vårdcentral vid behov.

Källa. Region Sörmland

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer