Publiceringsdatum:

Utsläpp i Fiskehamnen

Igår och idag den 2 och 3 januari upptäcktes återigen ett mindre utsläpp av vad vi misstänker är dieselolja i Fiskehamnen. Utsläppet misstänks komma ifrån en av båtarna i hamnen.m.

Under de senaste åren har det varit återkommande mindre oljeutsläpp i Fiskehamnen och igår den 2 januari var det dags igen. Kommunen vidtar nu åtgärder för att minska risken för framtida utsläpp.

Detta kommer att ske i nära dialog med verksamhetsutövarna i Fiskehamnen. Fiskehamnens funktion är viktig för Oxelösund och kommunen vill ha en livaktig verksamhet där, men det måste ske på ett miljösäkert sätt, säger Nils-Erik Selin, miljö- och samhällsbyggnadschef.

Nils-Erik Selin fortsätter här att svara på frågor kring utsläppet:

Hur mycket dieselolja är det som har upptäckts? Svårt att svara på även små mängder kan ge stor visuell effekt.

Varför har ni inte gjort något tidigare? Kommunen arbetar kontinuerligt med att minimera risken för utsläpp, men det är svårt att i en hamn med frekvent båttrafik och ett flertal verksamheter identifiera en specifik utsläppskälla. Till exempel så har så har gamla dieselledningar från en borttagen cistern identifierats och åtgärdats, men vi är inte säkra på att just det problemet är helt löst.

Får ni upp det som släppts ut? Inte alltid, räddningstjänster har vid ett flertal tillfällen lagt ut länsar som delvis suger upp utsläppet men det beror på omfattningen av utsläppet om det är en lämplig åtgärd.

Finns det risk för fågel- och djurlivet i området? Det kan förstås finnas risker men så länge det handlar om utsläpp som håller sig inom hamnområdet så är konsekvenserna begränsade. Kemikalier påverkar förstås alltid växt och marint djurliv.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer