Publiceringsdatum:

Oxelösund är tredje bästa teknikkommunen i Sverige

Oxelösund placerar sig på tredje plats när invånare får tycka till om den kommunala tekniken. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) låtit genomföra under våren.

Undersökningen heter Kritik på teknik och görs regelbundet för att ta reda på hur invånarna uppfattar den service som i Oxelösund utförs av Kustbostäder och Oxelö Energi på uppdrag av Oxelösunds kommun. Det gäller skötsel av gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Det är riktigt roligt att se att vi lever upp till de krav på god service som invånarna ställer, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande. Extra roligt är att det arbete vi gjort med bland annat upprustning av gång- och cykelvägar ger resultat.

Kommunerna väljer själva om de vill vara med i undersökningen Kritik på teknik.

Vi har valt att delta för att vi tycker det är viktigt att låta oxelösundarna tycka till om vår service. Det ger oss en fingervisning om vilka insatser vi behöver göra framöver, säger Nils Erik Selin, chef för miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

I undersökningen sammanställs fem av enkätens frågor till ett mått på den samlade nöjdheten i kommunen. De fem frågorna handlar om vägstandard, snöröjning, parker, vattenkvalitet och avfall. De tio kommuner som har högst poäng samlas sedan i en lista över Årets teknikkommuner, och där placerar sig alltså Oxelösund på tredjeplats.

Vi håller oss kvar i toppskiktet, förra gången kom vi på en andraplats. Det visar att vi fortfarande levererar på en mycket bra nivå, säger Per Koman Alm, vd för Kustbostäder och Oxelö Energi. Våra engagerade medarbetare har gjort fantastiska jobbinsatser. Jag vill passa på att tacka dem för ett väl utfört arbete.

Undersökningen Kritik på teknik visar även placeringar inom olika delområden. På frågan om hur invånarna tycker att standarden är på gång- och cykelvägar hamnar Oxelösund i topp med 7 av 10 positiva invånare. Drygt 8 av 10 kommuninvånare är nöjda med den information som går ut om vad som får spolas ner i avloppet, och nästan 9 av 10 är nöjda med hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral.

Du hittar undersökningen Kritik på teknik på SKR.s webbplats. Länk till annan webbplats.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer