Loggan för Oxelösunds kommun
händer som håller i varandra

Tar du hand om en anhörig och behöver stöd?

Visste du att Oxelösunds kommun erbjuder anhörigstöd? Vi vänder oss till dig över 18 år som inom familjen, släkten, vänkretsen eller på arbetsplatsen finns där för någon som på grund av sjukdom, missbruk, funktionsnedsättning eller ålder inte längre klarar vardagen på egen hand.

Har du funderingar, frågor som rör din vardagssituation eller känner oro inför framtiden? Känns det tungt med allt ansvar? Vänd dig då till vår anhörigstödjare.

Vad vi på anhörigstöd kan hjälpa till med?

  • Vi lyssnar till dina behov och vi stödjer dig i praktiska frågor
  • Vi förmedlar kontakter till olika myndigheter och verksamheter
  • Du kan delta i små anhöriggrupper med deltagare i samma situation, som anordnas efter behov och önskemål.
  • Önskar du hembesök kommer vi tillsammans överens om hur det ska gå till
  • Vi erbjuder enskilda samtal, samt rådgivning och personligt stöd

All kontakt med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

För mer information se: Stöd till anhöriga - Oxelösund (oxelosund.se) Länk till annan webbplats.

Följ oss gärna på Facebook där berättar vi vilka aktiviteter vi genomför Anhörigstöd Oxelösund | Facebook Länk till annan webbplats.

Välkommen till Anhörigstöd i Oxelösund!