Publiceringsdatum:

Nu börjar renoveringen av Stjärnholms Ladugård

Renoveringen av ladugårdsbyggnaden vid Stjärnholm startar denna vecka. Entreprenör är Mats Lundkvist Byggservice AB och renoveringen beräknas ta minst två år.

Ladugården vid Stjärnholm uppfördes vid slutet av 1600-talet och är unik i sitt slag, varför byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Idag används den av en arrendator som bland annat förvarar maskiner där samt Stjärnholms ryttarförening, som bedriver ridskoleverksamhet för sina 400 medlemmar.

Arbetet beräknas kosta 44,5 miljoner och är klart tidigast hösten 2024. Renoveringen sker i flera steg och anpassas till årstiderna för att ridskoleverksamheten ska störas så lite som möjligt.

Renoveringen består av komplettering och förstärkning av takkonstruktionen, komplettering och utbyte av skadade balkar i golvbjälkar och i vindbjälklaget, komplettering och utbyte av mur, fönster, dörrar. Utöver det kommer en ombyggnation av klubbytan för Stjärnholms ryttarförening genomföras, utbyte av all el för att uppfylla myndighetskraven samt åtgärdande av dagvatten och åtgärder för att uppfylla myndighetskraven för brand.

Vill du läsa mer om Stjärnholms Ladugård och dess historia, hittar du information på den här webbsidan.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer