Loggan för Oxelösunds kommun

Munskydd i patient- och brukarnära vård

Beslut att använda munskydd i nära vård.

I samråd med smittskyddsläkaren har äldreomsorgsförvaltningen beslutat att återgå till att använda munskydd i all patient- och brukarnära vård då spridningen av Covid 19 ökar i samhället. Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta används även visir utöver detta. Anhöriga uppmanas att använda munskydd. 

Som alltid tillämpas basala hygienrutiner. Kohortvård gäller som tidigare vid misstanke eller bekräftad smitta. Beslutet gäller även LSS-verksamheten och verksamheten för psykiskt funktionsnedsatta.