Loggan för Oxelösunds kommun

Ny lag om Tobaksfria nikotinprodukter (LTN)

Den 1 augusti träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter, måste anmäla denna försäljning till kommunen senast 1 augusti 2022

Lagstiftningen innebär bland annat att produkterna bara får säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer produkterna ska förvissa sig om köparens ålder vid varje försäljningstillfälle. Utöver det ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Butiker som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla sin försäljning till kommunen.

Under fliken: Tillstånd, regler och tillsyn kan du läsa mer och ladda ner den blankett som du näringsidkare ska fylla i och skicka in till kommunen senast den 1 augusti.

Mer information om vilka regler som finns för tobaksfria nikotinprodukter finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.

Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.