Loggan för Oxelösunds kommun

Ny visselblåsartjänst

I Oxelösunds kommun är vi måna om att göra rätt och att upprätthålla medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Nu öppnar därför Oxelösunds kommuns visselblåsartjänst. Funktionen är till för att anställda och praktikanter, konsulter och leverantörer samt de som använder kommunens tjänster och service enklare ska kunna om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

Oxelösunds kommun vill skapa förutsättningar för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden. Anställdas och övriga intressenters engagemang är en viktig del av det arbetet. Som arbetsgivare vill vi uppmuntra att anmäla det man misstänker är oegentligheter, och har därför tagit fram en säker kanal så man känner sig trygg med att lämna informationen, säger Henny Larsson, HR-chef

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att behålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av anmälarens identitet.

Visselblåsarfunktionen finns för användning på vår internwebb och här på vår webbplats.

Här kan du läsa mer om hur visselblåsartjänsten fungerar i Oxelösunds kommun

Är du privatperson och har synpunkter på kommunens verksamheter är du istället välkommen att använda tjänsterna för Förslag och synpunkter.