Publiceringsdatum:

Första spadtaget för aktivitetsparken

Aktivitetsparken vid nybyggda Oxelöskolan ska vara klar i oktober och locka till spontanidrott.

I dag togs första spadtaget till en aktivitetspark vid Oxelöskolan. Aktivitetsparken är en yta för skateboard, bmx-cykling och utomhusträning som ligger nära den nybyggda Oxelöskolan. Den har tagits fram baserat på diskussioner med ungdomar som använder skateparken vid Ramdalen. Aktivitetsparken kan ses som ett komplement till den lekutrustning och multisportplan som redan finns på Oxelöskolans gård. Aktivitetsparken ska locka till spontanidrott och skapa en möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Barn och ungdomar ges möjlighet att aktivera sig på fritiden, en vinst för såväl individen som samhället i stort som dessutom bidrar till ökad folkhälsa och trivsel, säger Patrik Renfors (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Aktivitetsparken ger möjlighet för ungdomar att få en mötesplats med både fysisk aktivitet och samtal.

Området är ett populärt stråk för gång och cykeltrafik. Det ligger bostäder i anslutning till platsen vilket på ett naturligt sätt främjar närvaro av vuxna, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Placeringen av Oxelöskolan valdes bland annat för att binda samman den centrala delen av Oxelösund och bostadsområdet Frösäng. Aktivitetsparken förstärker denna målsättning, säger Johan Persson, kommunchef.

Aktivitetsparken, som ska vara klar i oktober, bygger delvis på ett e-förslag från 2020 om en actionpark för BMX, skateboard, kickbikes med mera i anslutning till parkeringen vid Ramdalen. Planerad byggstart var försommaren 2021, men eftersom bygglovet överklagades är det alltså först nu spaden sätts i marken. Kostnaden för aktivitetsparken är beräknad till 8,5 miljoner kronor vilket finansieras genom budgeten för byggnation av Oxelöskolan eftersom den slutliga kostnaden för skolan blev betydligt lägre än budget.


På bilden syns Patrik Renfors (V), ordförande kultur och fritidsnämnden, Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande, Anders Magnusson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, Sagvan Abdulsatar, produktionschef NCC och Fredrik Spaarf, kickbike-åkare.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer