Publiceringsdatum:

Vattenanalyserna är igång efter den stora vattenläckan

För att veta att vattnet är säkert att dricka även för de allra sköraste måste det analyseras i laboratorium. Det arbetet påbörjades under söndagen. Men under flera dagar framöver måste vattnet fortfarande kokas.

Efter en större vattenläcka är det viktigt att kontrollera vattnet som kommer ut i kranarna. Det görs när vattenflödet är stabilt.

Under söndagen uppfylldes kriterierna för ett stabilt vattenflöde och prover började hämtas in. Under eftermiddagen började de första proverna analyseras och resultat från dem kommer 48 timmar senare. För att vi ska kunna ta bort kokningsrekommendationerna behöver vi ha godkänt resultat från proverna två dagar i rad.

Analysen sker i kommunens laboratorium enligt EU:s fastställda dricksvattendirektiv.

- Vi rekommenderar kokning tills vidare. För de allra flesta är det troligtvis ingen fara med vattnet redan nu. Men innan vi kan säga att det är godkänt att dricka måste även spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom kunna dricka vattnet, säger Kristofer Broddegård, chef för vattenlaboratoriet.

Om vattenproverna inte visar bra resultat kommer vi att sätta in åtgärder, exempelvis utökad provtagning, att spola ledningar eller tillfälligt öka klordoseringen.

Vad krävs för att vattentrycket ska anses stabilt?
Fyra kriterier ska vara uppfyllda:

  • Alla abonnenter ska ha vatten.
  • Hela ledningsnätet inklusive överföringsledningar ska vara helt fyllda.
  • Vattentornen i Nyköping och Oxelösund ska vara stabila och sakta fyllas på.
  • Ledningsnätet enligt ovan ska vara stabilt under minst 12 timmar.

Hur många prover tas?
22 prover tas varje dag på olika ställen i Nyköping och Oxelösund. Vi tar prover varje dag tills vi har godkända resultat.

Hur tas proverna?
Utbildad personal tar vattenprover från vanliga kranar i bostäder. Proverna körs sedan kylda till ett auktoriserat vattenlaboratorium.

Hur analyseras proverna?
Personalen gör sex analyser på tre olika sätt med varje vattenprov: en snabbanalys, en filtrering och en så kallad ingjutning.

Hur lång tid tar det att få svar?
Efter 48 timmar kontrolleras bakterietillväxt. Så de första proverna är klara två dygn efter att de har satts i värmeskåp.

När kan vi sluta koka vattnet?
När vi har fått provsvar två dagar i rad gör vi en samlad bedömning och tillsammans med VAKA - nationella vattenkatastrofgruppen - om vi kan börja dricka vattnet igen. Räkna med att fortsätta koka vattnet flera dagar till.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer