Publiceringsdatum:

Renovering av Stjärnholms stall kan påbörjas

På Kommunstyrelsen den 27 april beslutades att avsätta cirka 45 miljoner kronor till renovering av Stjärnholms stall. .

Renoveringen består av komplettering och förstärkning av takkonstruktionen, komplettering och utbyte av skadade balkar i golvbjälkar i vindbjälklaget, komplettering och utbyte av mur, fönster, dörrar, ombyggnation av klubbyta för Stjärnholms ryttarförening, utbyte av all el för att uppfylla myndighetskraven samt åtgärdande av dagvatten och åtgärder för att uppfylla myndighetskraven för brand.

En bidragsansökan till länsstyrelsen är inskickad för restaurering och ombyggnad av Stjärnholm stall. För att vara berättigad till bidrag krävs det att man utför restaureringen på ett kulturhistoriskt sätt och att det finns antikvarisk medverkan från Sörmlands museum. Ett eventuellt bidrag motsvarar bara en mindre del av den totala byggnationskostnaden.

Start av renovering är planerad till augusti – september.

Stallbyggnaden på Stjärnholm är en byggnad från 1600 talet. Det fyrlängade stallet är ca 2 300 kvm stort. Byggnaden och dess konstruktion är av mycket högt kulturvärde och den enda i sitt slag i hela Södermanland. Delar av 1600-tals konstruktionen finns kvar, bland annat bocktakstolar.

Som underlag för renoveringen har en byggnadsteknisk antikvarisk utredning genomförts. Denna har legat till grund för den upphandling som skett.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer