Publiceringsdatum:

Elever sådde ängsblommor

I fredags fick en grupp elever i trean på Ramdalsskolan hjälpa till att så blommor på slåtterängen mellan cykelbanan och motorvägen i höjd med badhuset. Backnejlika, färgkulla, gulmåra, åkervädd, prästkrage, blåklint och sommarfibbla är några av de blommor vi kommer få se i sommar.

En slåtteräng var länge ett vanligt inslag i den svenska landsbygden. Många av växterna som trivs i den näringsfattiga miljön växer inte någon annanstans. Slåtterängen är en av Sveriges mest artrika miljöer men antalet har minskat under det senaste århundradet. Det har också lett till att de växter och insekter som är beroende av slåtterängen har minskat.

Arbetet med slåtterängen hjälper alltså till att bevara den biologiska mångfalden. Några år framöver kommer ängen behöva hjälp på traven genom sådd, men sedan ska det räcka att de blommor som finns där fröar av sig på hösten.

Bilden visar sådden och hur fint det blommade på ängen sommaren 2020.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer