Publiceringsdatum:

Föräldraråd resulterade i förväntansdokument

Utbildningschef träffade under förra veckan vårdnadshavare i så kallade föräldraråd. Syftet var att höra hur de upplever förskola och skola samt diskutera hur skola och föräldrar kan samarbeta på bästa sätt. Mötet mynnade ut i ett förväntansdokument som kommer att börja gälla från hösten.

Utbildningschef Eva Svensson bjöd in samtliga föräldrar/vårdnadshavare till föräldraråd, ett för förskola och ett för skola. Syftet med föräldraråden var att ge dem möjlilighet att berätta hur de upplever förskola och skola samt ställa frågor. Men också diskutera hur skola och vårdnadshavare kan utöka sitt samarbete, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för barns lärande. Ett femtontal personer deltog i föräldrarådet för skolan.

Vi delade upp oss i grupper och det blev bra diskussioner, säger utbildningschef Eva Svensson.

Mötet resulterade i ett förväntansdokument, som kommer att börja gälla från hösten. Det innebär att tydliggöra vilka förväntningar vårdnadshavare, elev och skola ska ha på varandra. I korthet handlar det om att skolan har huvudansvaret för barnets inlärning av kunskaper, men är i behov av vårdnadshavarnas stöd. När det gäller att förmedla de grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på har vårdnadshavarna och skolan ett gemensamt ansvar.

Skolorna I Oxelösund har täta kunskapsuppföljningar (fyra gånger per år) och vårdnadshavare har möjlighet att följa sitt barns utveckling via Schoolsoft. Det pågår ett intensifierat arbete med att öka närvaron i skolan. Sedan hösten 2021 finns tre familj- och skolpedagoger anställda som bland annat motiverar till skolgång samt stöttar och vägleder i skolarbetet.

Varje lektion är viktig! Ta vara på de stunder som skolan erbjuder, säger Eva Svensson.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer