Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsen den 16 mars beslutades bland annat att:

Kommunstyrelsen förlänger markanvisningen för Acasa Bostad AB till och med 30 juni 2023. Anledningen till förlängning är att förutsättningen för att Acasas ska kunna bygga de planerade cirka 100 hyreslägenheter är att företaget beviljas statliga investeringsstödet för hyresbostäder. I dagsläget är det en lång väntetid för att få stödet beviljat och därför önskar Acasa att få förlänga markanvisningen. Acasa är beviljad bygglov för de planerade lägenheterna och avser att starta byggnation så snart statligt investeringsmedel beviljats.

Även Toltorp bygg AB får förlängd markanvisning och det till 31 december 2022. Toltorp arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för det planerade området. Det är Kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande av detaljplaner och ärendet med detaljplanen beräknas vara klart till ett av höstens sammanträden. Innan detaljplanen är beslutad kan inte bygglov ges och därför har Toltorp beviljats en förlängd markanvisning.

Breviksskolan blir evakueringsskola för Peterslundsskolans elever och lärare under renoveringen av Peterslundsskolan. Renoveringen av Peterslundsskolan är planerad att starta under första kvartalet 2023. Det bästa för eleverna är om de kan vistas i tillfälliga lokaler under den pågående renoveringen och eftersom Breviksskolan står tom men har utrustade lärosalar och ytan för det berörda elevantalet passar den som tillfälliga lokaler under renoveringen. Brevikskolan har bra förbindelser via gång- och cykelvägar, vilket ger de elever som väljer att ta sig själva till skolan en trygg resväg. Det senare har varit viktigt vid valet av att använda Breviksskolan som evakueringsskola.

Hur Brevikskolans ska användas efter att renovering av Peterslundsskolan är klar ska utredas och återrapporteras till Kommunstyrelsen senast oktober 2023.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer