Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

45 miljoner plus för kommunen

Kommunen redovisar ett plusresultat på drygt 45 miljoner kronor för 2021. Alla kommunens verksamhetsnämnder bidrar till det positiva resultatet genom att hålla sin budget. Ökade skatteintäkter är en ytterligare bidragande orsak till det fina resultatet.

Trots pandemin och dess påverkan på organisationen så har det hänt väldigt mycket under 2021 som vi kan glädjas och vara stolta över. Befolkningen ökar och vi når målet om nya invånare med god marginal. Vi har under året färdigställt vår nya skola, Oxelöskolan samt byggt ett nytt särskilt boende, nya Björntorp, berättar Catharina Fredriksson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

På Kommunstyrelsen fattades beslutet att föreslå Fullmäktige att godkänna årsredovisningen. Utöver den ekonomiska redovisningen redovisas även kommunkoncernens måluppfyllelse. Den genomsnittliga måluppfyllelsen för samtliga koncernmål uppgår till 61 procent att jämföra med 2020 då måluppfyllelsen låg på 41 procent.

Under 2021 når kommunen samtliga finansiella mål. Vi når målen för god ekonomisk hushållning både vad gäller verksamhetsresultat och vad gäller ekonomiskt resultat. Det är mycket glädjande men framför allt gläds jag åt att samtliga verksamhetsnämnder håller sin budget. Det är mycket positivt och bygger förutsättningar för framtiden och jag är stolt och tacksam över alla medarbetare vars arbete medverkar till dessa resultat, säger Johan Persson kommunchef.

Vi får också möjlighet att avsätta 15 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven, (RUR). Vi har nu 100 miljoner kronor avsatta i RUR att använda för att täcka underskott om behovet skulle finnas, avslutar Catharina Fredriksson.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott om behovet uppstår.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer