Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Så här arbetar Oxelösunds kommun med anledning av kriget i Ukraina

Uppdaterad 2022-04-19

Oxelösunds kommun precis som andra kommuner är påverkade av kriget i Ukraina. Här samlar vi information om hur kommunen arbetar. Du kan läsa mer om kommunens ansvar och ditt eget ansvar vid en allvarlig händelse på våra sidor om säkerhet och kris. 

Så här arbetar Oxelösunds kommun

Kommunen följer läget och deltar regelbundet i samverkansmöten med länsstyrelsen och andra aktörer. Kommunens alla verksamheter ser över sin krisberedskap och kontinuitetsplanering utifrån omvärldsläget. Kommunen har en arbetsgrupp som samordnar och koordinerar de olika insatserna.Här hittar du också länkar till andra myndigheters hemsidor som kan vara bra att ta del av.

Flyktingmottagning

Migrationsverket meddelade den 13 april ett förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som kommer att fördelas till Sörmland och Oxelösund. Sörmland föreslås få ta emot 1 983 skyddsbehövande och av dessa är det tänkt att 85 personer kommer till Oxelösund. Det är social- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för mottagningen. I dagsläget finns ingen information om när vi tar emot de första skyddsbehövande ukrainarna.

Bli familjehem!

Vill du ha ett viktigt uppdrag så söker vi nya familjehem både i händelse av att det kan komma många ensamkommande barn och att vi förbereder ett mottagande för det men också till vår ordinarie verksamhet. Här kan du läsa mer om familjehem och lämna din intresseanmälan.

Öppna upp sitt hem och ta emot flyktingar

Många medborgare hör av sig och vill öppna upp sitt hem och ta emot flyktingar. Det står var och en fritt att låta flyktingar bo i ens hem. Det är dock viktigt att vara tydlig från början med vad man kan bistå med rent ekonomiskt och hur länge personerna kan få bo i hemmet. På Länsstyrelsen i Skånes hemsida finns samlad information som kan vara bra att ta del av inför ett eget mottagande. Länk till annan webbplats.

Hemsida med samlad information om svenska samhället på ukrainska

Informationsverige.se Länk till annan webbplats. är en hemsida med samlad information om det svenska samhället på tio språk. Informationen riktar sig till personer som sökt asyl eller nyligen fått uppehållstillstånd.

Behöver kommunen beoenden?

Just nu är vi inte i situationen att kommunen behöver boenden men här kan du lämna in en intresseanmälan Länk till annan webbplats.. Vi tar kontakt med dig om ett behov uppstår. Vi vet inte om - eller i vilken omfattning – kommunen kan behöva privata alternativ för boende. En intresseanmälan är inte ett löfte om att få hyra ut/eller låna ut en bostad. Om det blir aktuellt återkommer vi med en förfrågan och förutsättningar kring detta. I dagsläget utgår det ingen ersättning från kommunen eller Migrationsverket när man hyr ut logi som privatperson.

Flyktingar ska kontakta Migrationsverket

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd inom EU. Det är viktigt att alla flyktingar som kommer till Sverige vänder sig till Migrationsverket. Läs mer här Situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot ett sådant barn säkerställer att det är gjort. Tänk på att även ett barn som kommer till Sverige med en släkting eller annan vuxen anses stå utan vårdnadshavare. Det är kommunens socialtjänst som utreder vem barnet kan bo hos under tiden i Sverige.

Vill du göra något?

Det bästa sättet att hjälpa är att skänka pengar. Välj helst organisationer med 90-konton, som till exempel Röda Korset, Rädda barnen eller Unicef. De är kontrollerade så att pengarna inte kommer på avvägar.

Insamling av saker och kläder

Kommunen har ingen egen insamling. Om du vill ge saker och kläder hänvisar vi till privata initiativ eller till biståndsorganisationernas insamlingsboxar som finns på olika platser runt om i Oxelösund samt till Röda Korset i Oxelösund.  Länk till annan webbplats.

Vill du hjälpa till med din tid och arbeta ideellt har Svenska kyrkan ett upprop och det går att anmäla sitt intresse dit. Länk till annan webbplats.

Få stöd och stötta andra i en orolig omvärld

Både barn och vuxna kan känna oro inför omvärldsläget. Var inte ensam med din oro. Det finns stöd att få. Här har vi samlat länkar och information om hur du kan hantera din och andras oro och var du kan vända dig för att få stöd.

Webbplatsen krisinformation.se har samlat länkar och information om vad vi vet just nu och hur du kan hantera din oro. Där finns också frågor och svar för barn och unga.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Oro för omvärldsläget – frågor och svar för barn, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget, Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Röda Korset ger råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

Oro och stress över läget i världen – så hanterar du det, Röda Korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Bris stödlinje för barn
Du kan ringa till Bris (Barnens rätt i samhället) för att prata med en kurator.

Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer