Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Signalen viktigt meddelande testas på måndag 15.00

Fyra gånger om året testas utomhussignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Måndag 7 mars klockan 15 är det dags för årets första test.

Fyra gånger per år kontrolleras att signalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen. Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns. Du kan läsa mer om signalen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats. Länk till annan webbplats.

På MSB:s webbplats hittar du också broschyren ”Om krisen eller kriget komme Länk till annan webbplats.r” som alla hushåll i Sverige fick hemskickad 2018. Den innehåller bland annat en checklista på saker som kan vara bra att ha hemma för att klara några dygn i en krissituation. Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Om du klarar dig själv kan samhällets resurser användas till de som behöver hjälpen mest de första, akuta dygnen.

Vi vill också passa på att uppmana alla att vara källkritiska. Sök information från flera källor för att för att få en så rättvis bild som möjligt. Lär mer om läget i Ukraina och hur du kan förhålla dig till den information som sprids på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer