Loggan för Oxelösunds kommun

Simhallen stänger för konstruktionsundersökningar

Idag den 2 mars har kommunen beslutat att under en tid stänga simhallen på Ramdalsanläggningen från och med idag.

Bakgrunden till beslutet är att en nyligen påbörjad statusinventeringen av simhallen och idrottsanläggningen har visat att det finns rostangrepp och sprickbildningar som grundligt behöver undersökas.

För att genomföra undersökningarna av konstruktionen i simhallen behöver den stängas under den tid som undersökningarna genomförs. I dagsläget går det inte att säga när simhallen öppnar igen. En tidsplan för arbetet kommer inom en vecka.

Idag har jag enligt delegation fattat beslutet i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott att stänga simhallen i väntan på en grundlig undersökning. Vi genomför undersökningen för att säkerställa säkerheten i simhallen, säger Catharina Fredriksson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Det är endast simhallen som är påverkad. Idrottsanläggning med gym samt omklädningsrum är inte påverkade och håller öppet som vanligt

Det är Ramböll AB som har uppdraget att statusinventera simhallen och idrottsanläggningen och igår den 1 mars återkom Ramböll med en första muntlig återrapport från uppdraget. I återrapporten anger Ramböll att de efter en okulär besiktning har sett förändringar i byggnadens konstruktion som gör att de inte kan garantera bärigheten i konstruktionen i simhallen. Ramböll rekommenderar att all verksamhet i simhallen upphör till dess att ytterligare undersökningar säkerställt konstruktionens bärighet.

Vi kommer nu gå in med en kamera under bassängen och genomföra en fördjupad undersökning av konstruktionen, berättar Martin Englund, fastighetsförvaltare.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 att genomföra en inventering av simhall och idrottsanläggningen på Ramdalen. I beslutet ingår att också inventera det långsiktiga behovet av inomhusidrott i Oxelösunds samt att värdera om nuvarande idrottshall räcker.