Loggan för Oxelösunds kommun

Föreningar i Oxelösund delar på 1,6 miljoner

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 1 mars föreningsbidrag på 1,6 miljoner.

På Kultur- och fritidsnämnden den 1 mars beslutades att bevilja föreningsbidrag enligt följande:

20 barn- och ungdomsföreningar får dela på 1 298 000 kr

17 vuxenföreningar får dela på 209 000 kr

10 kulturföreningar får dela på 100 000 kr

Det finns tre olika kategorier som kan beviljas föreningsbidrag. Av dessa föreningar prioriteras föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om villkoren för att få bidrag samt fördelningen av bidraget. 86 procent av bidraget ska gå till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Resterande 14 procent fördelas till föreningar med vuxenverksamhet och kulturföreningar. Den totala summan uppgår till 1 607 000 kr.

Föreningsverksamheten är viktig i arbetet med att skapa en meningsfull fritid. Därför stödjer kommunen föreningslivet genom att ge bidrag till olika typer av föreningsverksamhet.