Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

20 timmar i veckan på förskolan införs

Oxelösunds kommun inför fler timmar på förskolan. Det innebär att barn som har vårdnadshavare med lediga dagar, på grund av exempelvis skiftarbete eller en timanställning, får möjlighet att vara på förskolan upp till 20 timmar i veckan.

Även barn med vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande eller föräldraledig för ett syskon till barnet, har rätt att vara på förskolan upp till 20 timmar i veckan.

Målsättningen med förändringen är att alla barn ska få ett likvärdigt deltagande på förskolan oberoende av vilket jobb eller vilken arbetssituation vårdnadshavarna har.

För timmarna som överstiger den lagstadgade allmänna förskolan om 15 timmar i veckan, från det att barnet fyller tre år, tas en avgift ut enligt gällande maxtaxa.

Vistelsetiden på förskolan är förlagd till 09.00-14.00, fyra dagar i veckan.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer