Loggan för Oxelösunds kommun

Samverkan i Sörmland synliggör nationella minoriteter

Idén föddes i nätverket för nationella minoriteter i Sörmland. Kommuner, regionen och länsstyrelsen delade samma utmaning att arbeta i enlighet med minoritetslagen när kunskaperna om nationella minoriteter i allmänhet var låga. Lösningen blev att samla krafterna och tillsammans skapa en kort informationsfilm, ”Ge mig fem”.

Syftet med filmen är att synliggöra de nationella minoriteterna, sprida information och väcka intresse så att mottagaren vill lära sig mer. Som förlaga användes en liknande film om sverigefinnar som gjordes i Västerås år 2017. Nätverket i Sörmland ville dock inkludera alla fem minoriteter och fokuserade därför på de gemensamma nämnarna – gruppernas långa historia i Sverige, förtrycket och slutligen rättigheterna enligt lagen.

Filmen lanserades officiellt på det digitala Folk och kultur-konventet den 11 februari och kommer nu att spridas på de medverkande organisationernas sociala medier och hemsidor. Filmen kommer även att visas i samband med skolbio i de sörmländska skolorna samt användas som introduktion i föreläsningar och utbildningar som handlar om nationella minoriteter.

Vi har ett väletablerat samarbete i Sörmland när det gäller nationella minoriteter. Filmen är att av projekten som vi gjort tillsammans och ett bevis på att flera organisationer tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig. Det är glädjande att se hur positivt filmen har tagits emot och att flera nu fått mer kunskap om dessa grupper och varför det är så viktigt att språken och kulturen bevaras! Och att det nog finns en och annan i allas vår närhet som har minoritetsbakgrund, säger Päivi Hellberg, en av initiativtagarna och strateg för nationella minoriteter, finskt förvaltningsområde och förebyggande ANDTS-arbete i Oxelösunds kommun

Filmen har tagits fram i samarbete i Sörmland. De medverkande organisationerna är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs och Trosa kommuner samt Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland.