Loggan för Oxelösunds kommun

Förekomst av Mykobacterium marinum i Oxelösunds badhus

Den 21 december stänger simhallen i Oxelösunds för att åter öppna den 26 december. Anledningen till stängningen är upptäckten av bakterien Mykobakterium marinum. Under stängningen ska extra rengöring samt åtgärder kopplade till reningsverket genomföras.

Beslutet om att stänga badhuset för extra rengöringen har Medley i Oxelösund fattat utifrån att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en utredning som har konstaterat att bakterien Mykobakterium marinum finns i badhuset och kan vara smittkällan till infektion i något eller i flera fall av de konstaterade åtta fallen.

Även om det inte finns bevis för att patienternas infektion orsakats av bad på badhuset tar vi detta på största allvar och arbetar nära alla inblandade. Både kommunen som vi hyr anläggningen av och Kustbostäder som på uppdrag av kommunen sköter driften av vattenbehandlingsanläggningen samt smittskyddsläkare från Region Sörmland och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar Viktor Gustafsson, anläggningschef, Medley Oxelösund.

Sjukvården i Sörmland har sedan 2019, upptäckt infektion med bakterien Mycobacterium Marinum i sår på tår eller fötter hos åtta personer. Åtta fall är ovanligt många fall av denna infektion, särskilt på tår och fötter. Av den orsaken startade Smittskyddsenheten i Region Sörmland en utredning i samråd med Folkhälsomyndigheten under maj månad 2021. Utredning har inkluderat provtagning av ytor och vatten samt analys av provsvar från både badhus och patienter. Det har tagit lång tid att odla fram bakterien vilket gett en lång utredningstid.

Utredningen har tagit tid eftersom vi behövt utföra enkäter med frågor till de patienter som hade infektionen, odlingar från badhusvatten och olika ytor i badhuset. De bakterier som vi hittat har skickats till laboratorium för specialanalys, så kallad helgenomsekvensering. Resultaten visade att flera av patienter hade infektion orsakad av bakterier som var mycket nära släkt med varandra, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Region Sörmland.

Risken för att få en infektion av Mycobacterium Marinum är liten och gäller främst personer som har skadad hud och särskilt om man dessutom har bristfälligt immunförsvar. Badhuset har besökts av cirka 250 000 gäster sedan 2019 och under samma tid har infektion av bakterien upptäckts på åtta personer. Det innebär att det är få smittade jämfört med antalet badande personer vilket innebär att risken att bli smittad är minimal.

Det finns inget bevis för att patienternas infektion orsakats av bad på badhuset. Efter diskussion med Folkhälsomyndigheten kom Smittskyddsenheten fram till att man behövde informera tillsynsmyndigheten Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun om möjligheten av att badhuset kan ha varit smittkälla i något eller flera fall, avslutar Signar Mäkitalo.

Här har vi samlat frågor och svar om Mykobakterien marinum och bad
Det är Region Sörmland som svarat på frågorna

Vad innebär Mykobakterien Marinum?

Det är en bakterie som växer långsamt och som kan orsaka underhudsinfektion hos människor. Man kan exempelvis smittas vid rengöring av akvarier, vid hantering av fisk och skaldjur samt vid bad i såväl hav och sjö som i bassäng med bristande desinfektion av vatten. Bakterien orsakar sannolikt infektion enbart på skadad hud. Inkubationstiden från smitta till symtom är normalt 2–3 veckor, men kan vara betydligt längre.

Vad kan hända om man drabbas?

Om man redan har befintliga hudsår kan man få hudförändringar, vanligen på fingrar och händer. Om man inte har några sår och kommer i kontakt med bakterien brukar det inte hända så mycket alls.

Är det farligt?

Nej, om infektionen inte har gått för långt och skapat djupare infektioner. I sällsynta fall kan infektionen gå djupt och komma i kontakt med senor eller ben. För övrigt växer bakterien långsamt och är främst lokaliserat till fingrar, händer och ibland armar. Men kan även finnas på tår och fötter.

Hur sjuk kan man bli?

I regel blir man inte mer sjuk än de nämnda sårinfektionerna. I mycket sällsynta fall kan man få djupare infektioner

Vem/vilka kan drabbas?

Personer som har befintliga hudsår samtidigt som fisk eller skaldjur hanteras samt vid bassängbad med bristande desinfektion av vatten.

Hur behandlas detta?

Detta bör behandlas inom infektions- eller hudklinik, ofta med långvarig antibiotikabehandling.

Kan man bada i badhuset nu?

Det är få smittade jämfört med antalet badande personer under längre tid så risken att smittas är väldigt liten. Varje person får ta ställning själv om man vill bada eller inte. En person med hudsår bör avstå från att bada. En person med nedsatt immunförsvar bör vara noga med att undersöka huden för sår innan eventuellt bad.

Är det farligt att svälja vattnet?

Det ska inte vara några problem. Bakterien kan troligen bara orsaka hudinfektioner på redan skadad hud, så som öppna sår.

Var ska man söka vård om man tror att man drabbats av bakterien?

En infektion med bakterien utvecklas långsamt. Inkubationstiden är 2–3 veckor. Kontakta sjukvårdsrådgivningen, 1177 i första hand och din vårdcentral vid behov.

Vad gör Medley, Kustbostäder samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Oxelösunds kommun nu?

Medley kommer rengöra alla ytor i badhuset vilket innebär att man skrapar rent och desinficerar ytorna. Kustbostäder ska rengöra utjämningstankar för badvatten och se över filtrering och tillhörande utrustning för vattenbehandlingsanläggningen.

En utökad provtagningsplan där även bakterien Mykobakterium marinum ingår utöver den provtagning på badvatten och ytor som idag kontinuerligt görs ska tas fram. Planen ska redovisas till Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen.

Efter godkänd provtagningsplan kommer nya prover enligt planen att genomföras.

Kustbostäder kommer tillsammans med sakkunnig inom vattenbehandlingsprocesser i badanläggningar se över befintlig vattenbehandlingsanläggning. Genomgång av vattenbehandlingsprocess ska redovisas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsenhet för verksamhet.

En riskbedömning tas fram utifrån att badhuset använder havsvatten som badvatten.