Loggan för Oxelösunds kommun

Hög andel barn i förskolan och många som fullföljer gymnasiet

Det är några av de styrkor som Oxelösunds kommun har enligt Lärarförbundets ranking som släpptes idag den 17 november.

Även lärarlönerna i Oxelösund går åt rätt håll och vi kliver upp till plats 68 av landets 290 kommuner när lärarlönerna jämförs. Totalt hamnar vi på plats 150 bland landets 290 kommuner i 2021 års rakning ”Bästa skolkommun”.

Det är glädjande att vi rör oss åt rätt håll. Vi fortsätter arbetet med lärandet i fokus. Vi har ett hårt arbete bakom oss med ny skolorganisation och att få en budget i balans. Nu börjar vi se resultat av det arbetet. Vi har en budget i balans. Den nya skolorganisationen kommer vara helt genomförd till höstterminen 2022 och vi fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar, säger Eva Svensson, utbildningschef.