Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Resultat från årets medarbetarundersökning

Vartannat år besvarar medarbetarna i Oxelösunds kommun en medarbetarundersökning. Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö.

Att vårt engagemang som medarbetare är stort är fortfarande tydligt även om det minskar något från föregående mätning som gjordes 2019, (förra mätningens resultat inom parentes), 89 procent, (90%) av medarbetarna upplever att arbetet engagerar.

91 procent, (91%) av våra medarbetare upplever att arbetet är meningsfullt och det är samma resultat som tidigare undersökning. 71 procent, (70%) av våra medarbetare ser framemot att gå till jobbet och är insatta i arbetsplatsens mål. Även frågor om upplevelsen av introduktionen vid nyanställning visar på en positiv utveckling.

Totalt sett visar mätningen på flera områden ett sämre resultat än vid föregående mätning. Totalindex för hela mätningen är 69 i jämförelse med ett totalindex på 71 vid mätningen 2019. De lägre värdena ses inom alla frågeområden.

Jag är glad över att våra medarbetare fortfarande är så engagerade och känner meningsfullhet i sitt arbete. Våra medarbetare har inom flertalet verksamheter arbetat hårt både med att hantera pandemin och genomfört stora förändringsarbeten, det påverkar förstås resultatet. Vi behöver framåt arbeta aktivt tillsammans med våra medarbetare för att förbättra arbetsmiljön, säger Henny Larsson, HR-chef.

Här kan du läsa hela resultatrapporten. Pdf, 366.4 kB.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer