Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsen den 27 oktober fattades bland annat följande beslut:

Mål och budget för 2022–2024

På dagens möte beslutade kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2022–2024.

Kommunfullmäktige styr kommunens verksamheter genom Mål- och budgetdokument. I dokumentet finns sex övergripande mål och det är samma mål som föregående år med några mindre ändringar. Mål- och budgetdokumentet, (MBB 22–24) innehåller kommunens vision, koncernmål, ekonomiska ramar, investeringsplan, exploateringsbudget, barn- och elevpeng samt budgetregler. Mål- och budgetdokumentet beskriver vad kommunen förväntas uppnå under budgetperioden och med vilka resurser. Kommunfullmäktige kommer att behandla, debattera och besluta om budgeten vid sitt kommande sammanträde den 10:e november.

Ny detaljplan möjliggör för ny förskola i Peterslund

På dagens möte beslutade kommunstyrelsen att begära att en ny detaljplan tas fram för området där den nya förskolan i Peterslund ska byggas. Det utsedda markområdet bedöms som lämpligt för en ny förskola. Sedan tidigare har kommunen genom förenklat planförfarande genom förhandsbesked getts möjlighet att bygga förskolan på den aktuella platsen. Ett lämnat förhandsbesked bör följas av en ändring av detaljplanen vilket nu sker via kommunstyrelsens beslut. Genom det förenklade planförfarandet via förhandsbesked har kommuner möjlighet att bygga samhällsnyttiga byggnader på ett mer förenklat sätt och med kortare ledtider.

Redan i januari 2021 beslutade kommunstyrelsen att bygga en ny förskola inom fastigheten Stjärnholm 5:37 i Peterslund. Kommunen bygger själva via upphandling och kommer att äga förskolan.

E-förslag leder till att ordningsföreskrifterna för fyrverkerier ses över

Ett e-förslag som handlar om att förbjuda fyrverkerier och som fått 53 röster på kommunens webbplats har på dagens kommunstyrelse behandlats. På mötet gjordes bedömningen att det inte är möjligt att införa ett lokalt förbud mot fyrverkerier eftersom ordningslagen medger användning av fyrverkerier, även om tillstånd krävs under vissa omständigheter. Det innebär att e-förslaget avslås men att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över ordningsföreskrifternas reglering av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och vid behov lämna förslag till revidering

I ordningsföreskrifterna har kommunen möjlighet att införa begränsningar av olika slag. I ordningsföreskrifterna (21 §) framgår det att fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inte får användas inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten. Undantag från tillståndskrav gäller för vissa tider under nyårs-, påsk- och valborgsmässohelgerna.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer