Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Språkgnistor på förskolorna

Så kallade Språkgnistor stöttar och inspirerar sina kollegor i det dagliga arbetet med språkutveckling på våra förskolor. Från och med augusti har sex förskollärare uppdraget att vara språkliga förebilder. De arbetar för att väcka nyfikenhet för, reflektera över, utveckla och skapa en ”vikänsla” kring arbetet med språket.

Språkgnistor är en långsiktig satsning för att öka medvetandet om språkets betydelse och möjligheter. Insatsen finansieras av statsbidrag. Språkgnistorna leder arbetet med läslyftet, samarbetar med biblioteket och med varandra. I uppdraget ingår också att hålla sig uppdaterad om aktuell litteratur och forskning på området.

Språket kan inkluderas i vardagliga situationer. En pedagog kan till exempel samtala om vilken bokstav som är ”min” (barnets). Ett samtal om bokstaven A, hur låter den, vilka namn/ord kan vi komma på? De skriver/ritar i sanden med fingrarna, pinnar eller annat från naturen, berättar Charlotte Axelsson, rektor på Dalgångens och Ramdalens förskola.

Defne Koman Alm är rektor på Peterslunds och Blåklockans förskola.

- Vi erbjuder barnen att ”leka boken” med hjälp av rekvisita, till exempel prova olika skor. Litteratur ska finnas tillgängligt för barnen för boksamtal.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer