Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Projekt hjälper till att minska arbetslösheten

Just nu pågår flera projekt i Oxelösunds kommun som leder till att fler kommer ut på arbetsmarknaden och att beroendet av försörjningsstöd minskar.

Projektet ”Klar framtid” vänder sig till ungdomar som inte har de idag grundläggande kraven för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Fokus i projektet är att få ungdomarna att återuppta gymnasiestudier eller genom att hitta andra vägar ut i arbetslivet.

Ett annat projekt som också pågår just nu är ”Klara”. Det projektet vänder sig till kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet hjälper kvinnorna till studier och egen försörjning.

Utöver de två projekten använder sig Oxelösunds kommun av extratjänster. Extratjänster är en arbetsmarknadsanställning som syftar till att långtidsarbetslösa och nyanlända ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden.

Att ha en uppgift och vara en del av ett sammanhang har stor betydelse för självkänslan. Vi ser att våra projekt och extratjänster ger resultat. Det goda samarbetet vi har med andra förvaltningar och andra myndigheter är en del i att vi nu ser att arbetslösheten sjunker i Oxelösund, säger Katarina Haddon, förvaltningschef social omsorg.

Under september månad rapporterade Oxelösund en total arbetslöshet på 10, 1 procent. Det är en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra året.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer