Loggan för Oxelösunds kommun

Uppdatering i lönesystemet har skapat schemaproblem för hemtjänsten

På grund av en uppdatering som nyligen skett i lönesystemet har inte schemaläggningen till brukare inom kommunens hemtjänst fungerat under de senaste dagarna.

Efter uppdateringen återaktiverades tjänstlediga personer i lönesystemet som sedan gick över till planeringsverktyget, Intraphone. Systemfelet innebar att några brukare inom hemtjänsten inte fått beviljade insatser utförda eller fått insatser utförda för sent.

Det är mycket olyckligt att detta har hänt och att våra brukare inom hemtjänsten påverkats. Vi fick kännedom om felet i går tisdag och vi har sedan dess jobbat med manuella kontroller av scheman, berättar Kristina Tercero, förvaltningschef inom Äldreförvaltningen.

Lönesystemets uppdatering gjorde att tjänstlediga medarbetare hamnade i schemahanteringssystemet och placerades ut som tjänstgörande på olika schemarader.

Arbete för att säkerställa att detta inte händer igen pågår och en rapport håller på att sammanställas. Vidare kommer en Lex Sarah att upprättas och utredas.

Jag är glad att anställda, brukare och anhöriga snabbt återkopplade till oss så att cheferna inom hemtjänsten kunde agera. Vi har gjort allt vi kan för att säkerställa att detta inte ska ske igen, avslutar Tercero.