Loggan för Oxelösunds kommun

Ljus framtidssyn i Oxelösund

Sörmlands företagare har en positiv bild av det senaste halvåret och framtiden. Det framgår av en enkät som Region Sörmland gjort Länk till annan webbplats.. Syftet med enkäten är att kommuner och regionen ska få en bild över företagarnas utmaningar för att kunna sätta in rätt åtgärder. Drygt 1100 företag i Sörmland svarade på enkäten och företagare i Oxelösund var bäst på att svara.

Oxelösund har den lägsta andelen företagare som uppger att de har haft en negativ utveckling de senaste 6 månaderna, 19% mot 31% i förra årets undersökning. Bara 4% uppger att de har stora ekonomiska problem och 17% har nyanställt. Hotell- och restaurangbranschen har dock fortfarande ett svårt läge. Generellt sett har större företag har bättre ekonomisk utveckling och framtidstro jämfört med de mindre.

När det gäller synen på framtiden är företagarna i Oxelösund de mest positiva i länet och en högre andel uppger att de instämmer i hög grad i påståendet att branschen, eller företaget, går en ljus framtid till mötes. Fler Oxelösundsföretag än tidigare uppger också att de kommer att rekrytera och investera i sin verksamhet den närmaste tiden och Oxelösund är en av de kommuner där risken för varsel anses lägst i hela länet. När det gäller omsättning uppger cirka 40% att den ökar under 2021.

Det är glädjande att så många företag ser positivt på framtiden. Att företagen ser att risken för varsel är lägre och att de planerar för att investera och rekrytera är bra besked, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sammantaget ser förutsättningarna bra ut för företagande i Oxelösunds kommun de närmaste åren. Detta gäller såväl de små som de stora företagen. Bland de större investeringarna framöver kan nämnas de som SSAB och Oxelösunds hamn planerar.

Resultatet av enkäten stärker oss i vår tro att SSAB och industrin håller uppe den underliggande efterfrågan så att även de mindre företagen får färre negativa effekter av pandemin. Jag gläds även åt att vi har en hög svarsfrekvens, det tyder på stort engagemang hos våra företag, säger Johan Persson, kommunchef.

Cirka 90% tycker att Oxelösunds kommun agerat bra eller godkänt i att stötta och informera under pandemin.

Detta inspirerar och motiverar oss till att jobba vidare med två huvudfokus i näringslivsarbetet, dels att skapa förutsättningar för industrins utveckling och klimatomställning, dels att skapa ett företagsklimat där alla goda idéer och företagare får utrymme och chans till utveckling, säger Johan Scherlin, näringslivsansvarig.

 

Enkätresultatet i sin helhet finns att läsa på Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.