Loggan för Oxelösunds kommun

Område mellan gamla Folkets hus och S:t Botvids kyrka stängslas in

Det var i under förra veckan som kommunen fick flera samtal om att någon grävde på kommunal mark sent på kvällen. Efter att ha undersökt området har beslut fattats att området ska stängslas in så att undersökning av marken kan ske.

Vi vet inte varför det har grävts på kommunens mark. Nu behöver vi säkerställa att grävningen inte fortsätter och stängslar därför in området. Vi behöver också se över området som sluttar brant på ena sidan så att inga barn kommer till skada om de leker i området. Buskarna och träden som är borttagna var ett skydd för detta. Nu får vi undersöka om området är säkert att vistas på innan stängslen kan tas bort, säger Johan Rubin, gatuchef

För att få gräva i mark som ägs av Oxelösunds kommun behövs tillstånd. Utan tillstånd är det otillåten åverkan och det polisanmäler kommunen.

Beroende på hur omfattande det planerade arbetet är och på vilken plats det ska ske, kan du behöva även andra typer av tillstånd som till exempel tillstånd för markupplåtelse eller miljötillstånd. Det är alltid du som vill gräva eller borra som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs.