Loggan för Oxelösunds kommun

Text

Ramdalens IP på kvällen

Ramdalens IP på kvällen

Nya läktare på Ramdalens IP

På kommunstyrelsen den 16 juni fattades beslut om att köpa nya mobila läktare till friidrottsbanorna och A-planen på Ramdalens idrottsplats.

Utöver den nya mobila läktaren kommer läktaren vid konstgräsplanen att renoveras samt tillgänglighetsanpassas. Även entrén till idrottsplatsen får ett lyft, då befintlig entré rivs och ersätts med grindar. Renoveringen samt inköp av läktare är planerat att genomföras under hösten 2021.

Beslutet att tidigarelägga investeringen beror på att från hösten 2021 kommer skolorna i Oxelösund ha olika inriktningar och Ramdalsskolan kommer vara inriktad på idrott och hälsa. Det innebär bland annat att skolan kommer använda idrottsplatsen mer i undervisningen och behovet av tillgänglighetsanpassade läktare samt ny entré behövs.

Ramdalen idrottsplats och dess kringliggande område har sedan tidigare renoverats enligt framtagen plan.