Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Ett steg närmaren ny kraftledning till SSAB

På Kommunstyrelsens extrainsatta möte idag, den 16 juni beslutades att kommunstyrelsens ordförande, Catharina Fredriksson får uppdraget att tillsammans med kommunchef, Johan Persson underteckna samarbetsavtal samt att kommunchefen undertecknar underliggande avtal med Vattenfall Eldistribution.

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer delar av nuvarande stålproduktion ändras genom att koksverk, masugnar och LD-anläggning ska läggas ner. Den ska ersättas med en helt ny produktionsprocess baserad på fossilfri järnsvamp och skrot som smälts i en ny elektrisk ljusbågsugn. De ledningar som idag går till SSAB kommer inte räcka till och därför har SSAB ansökt om förstärkning hos Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 130 kV- ledningar, mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSAB i Oxelösund.

SSAB är en industri som förknippas med stora koldioxidutsläpp. Nu lämnar man utsläppen bakom sig och går in i en supermodern industri. Genom samarbetsavtalet med Vattenfall Eldistribution underlättar vi och snabbar på den gröna omställningen i Oxelösund, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med avtalet är att underlätta samarbetet mellan Vattenfall Eldistribution och kommunen och därmed skapa bra förutsättningar för hantering av frågor och ärenden inför byggandet av de nya kraftledningarna.

De underliggande avtalen, förundersökningsmedgivande samt markupplåtelseavtal, har vi sagt ja till men de tecknar vi först till hösten så att vi då snabbt kan komma vidare i processen på de olika delsträckorna. Detta avtal är viktigt för hela Oxelösund som kommun, säger Johan Persson, kommunchef.

Förundersökningsmedgivandet innebär att kommunen ger Vattenfall Eldistribution rätt att köra på enskilda vägar, beträda mark med växande gröda, sätta ut stakkäppar, utföra mätningsarbeten, göra markundersökningar (borra och ta jordprover), samla in underlag för intrångsvärdering, stämpla (färgmarkera) träd samt kapa kvistar och fälla enstaka träd som skymmer sikten för instrumenten.

Markupplåtelseavtalen reglera markåtkomst för den nya kraftledningen som Vattenfall Eldistribution behöver för det nya ställverket och som idag ägs av kommunen. Marken värderas enligt kommunens riktlinjer. Efter värdering säljs marken till Vattenfall via markupplåtelseavtalen.

På Vattenfalls hemsida kan du läsa mer om arbete med två nya kraftledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSAB i Oxelösund. Länk till annan webbplats.


Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer