Loggan för Oxelösunds kommun

Föreningarna med och skolavslutningsvandrar

Cirka tjugofem personer från sju olika föreningar har anmält sig till fredagens skolavslutningsvandring.

I år är skolavslutningen för grundskole- och gymnasieelever på samma dag, samtidigt som kommunen på grund av pandemin inte kan genomföra den traditionella resan till Gröna Lund.

För att skapa en trygg miljö för våra unga och samtidigt hjälpa föreningarna i Oxelösund som har haft det tufft ekonomiskt under pandemin har föreningar och vårdnadshavare bjudits in att tillsammans med personal från kommunen skolavslutningsvandra den 11 juni.

Jag tycker det är väldigt glädjande att föreningarna ställer upp på detta sätt. Det är viktigt att vi vuxna tar vårt ansvar och är goda förebilder för våra barn och ungdomar, säger Johan Persson, kommunchef.

Ju fler vuxna som rör sig ute, desto tryggare kommer våra ungdomar att vara. Vi hoppas att det är många vuxna som rör sig ute under den här kvällen, säger Päivi Hellberg, samordnare

Alla som vill delta skolavslutningsvandringen är välkomna till sportboendet CampOx vid Ramdalens IP. Vi samlas 18.00 för en viktig genomgång inför kvällen.

De föreningar som hjälper till denna kväll, ersätts med en engångssumma från 2 000 kr till 5 000 kr, beroende på hur många som deltar från föreningen.