Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen 2 juni

På Kommunstyrelsen den 2 juni beslutades bland annat:

Ny förskola i Peterslund

Behovet av en ny förskola i Peterslund har utretts under en tid och idag den 2 juni har Kommunstyrelsen fattat beslut om finansiering av en ny förskola. Förskolan kommer ha plats för 160 barn och beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2022.

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 november förra året om en ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun. Den nya organisationen innebär bland annat att Peterslundsskolan blir en F-6 skola och att förskolan som i dagsläget finns i lokaler i Peterslundsskolan samt i paviljonger flyttar till helt nya förskolelokaler som byggs mellan Sundavägen och nuvarande Peterslundsskolan.

Byggnadens yta är cirka 1 870 m² som fördelas på två plan. Kostnaden för den nya förskolan är beräknad till 50 miljoner kronor.

Förbereda Byggmästaren 8 för försäljning

För att tillgodose behovet av industrimark har Kommunstyrelsen beslutat att förbereda industrimark för företagsetableringar.

Oxelösund saknar idag industrifastigheter som är färdiga att börja bygga på. I andra kommuner har det varit en framgångsfaktor att ha färdig industrimark när förfrågan om att etablera sig i kommunen har kommit. Genom att förbereda Byggmästaren 8 möjliggörs kommande etableringar i Oxelösund. På Byggmästaren 8 skapas tre tomter med en total area på 26 000 kvm. Kostnaden beräknas till 3,9 miljoner kronor.

Förlängd markanvisning för markområdet Stjärnholm 5:1

Acasa bostad AB, (Acasa) lämnade under förra året en förfrågan till kommunen om att bygga cirka 100 hyreslägenheter. Förutsättningar för att bygga lägenheterna är att Acasa får det statliga investeringsstöd de har sökt. Just nu väntar de på besked om de får beviljat statligt stöd men beslutstiden är lång och därför behöver Acasa en förlängd markanvisningstid. Kommunstyrelsen beslutade att de förlänger markanvisningstiden till Acasa med åtta månader, till och med 23 mars 2022.

Andra beslut som fattades var:

Ny restaurang vid Läget

Nya industrilokaler i Bara

Kallelse till Kommunstyrelsens möte hittar du här

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer