Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Kortfattat från Kommunstyrelsen 21 april

På Kommunstyrelsen onsdag 21 april beslutades bland annat:

Modulbyggnader på Brevikskolan tas bort

Till hösten 2021 är Oxelöskolan färdig och därmed införs den nya skolorganisationen i Oxelösund. Den nya skolorganisationen innebär bland annat att Ramdalsskolan och Oxelöskolan blir kommunens två skolor med elever upp till årskurs nio. Då inga sjuor börjar på Brevikskolan till hösten finns det inget behov av modulbyggnader och de ska därmed tas bort.

Den första modulbyggnaden tas bort redan i juni och den andra modulbyggnaden är uppsagd till november. I samband med att modulerna tas bort ska marken återställas. Kostnaden för att ta bort modulbyggnaderna och återställa marken beräknas till drygt 1,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat att kostnaden ska finansieras via Kommunstyrelsens oförutsedda medel.

Entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll förlängs

Under de senaste fem åren har Sörmlandskustens Sotnings och Ventilation AB genomfört rengöring och brandskyddskontroll, ett så kallat sotningsavtal i Oxelösunds kommun. I avtalet finns möjlighet förlängning och kommunstyrelsen beslutade idag att förlänga avtalet i fem år till.

Upphandlingen är en gemensam upphandling av Nyköping, Trosa och Oxelösunds kommun. Beslutet gäller förutsatt att övriga berörda kommuner fattar samma beslut.

Förbud mot att vistas på särskilt angivna platser beslutat

Regeringen beslutade 4 mars 2021 om en utvidgning av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på en särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Den 31 mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att delegera beslutsrätt till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade idag att delegera beslutsrätten vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott, AU. Anledningen till beslutet är att beslutsvägarna behöver vara korta om det uppstår ett behov att besluta om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Förutom de förutsättningar som finns i förordningen och de bestämmelser som anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande:

  • Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter omprövas av kommunstyrelsen
  • Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av reglering finns
  • Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och bild

Ansvarsfördelning ska utredas

Revisorerna har i sin revisionsberättelse för år 2020 beslutat att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen. Anledningen till anmärkningen är att det inte finns avtal mellan kommunen och det kommunala bolaget, Kustbostäder, som reglerar ansvarsfördelningen när det gäller förvaltning av fastigheter, småbåtshamnar, gator och parker.

Arbetet med att ta fram avtal påbörjades under 2020 men på grund av pandemin har kommunledningen prioriterat arbetet med pandemins effekter i kommunens verksamheter före avtalsarbetet. Till ett antal mindre komplexa tjänster så som IT, telefoni, intranät och webbplatser har avtal tagits fram och undertecknats. Avtalen rör områden där kommunen och de kommunala bolagen delar tjänst eller tjänster med varandra.

Under 2021 fortsätter arbetet med att ta fram avtal mellan kommunen och det kommunägda bolaget, Kustbostäder AB.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer