Invigning av ny vägsträcka i Oxelösund

Torsdag 10 oktober 13.00 är det invigning av Sundsörsvägens förlängning.

Läs mer

Renoveringsarbete av elledning

Underhållsarbete kan påverka framkomligheten i området kring Segelvägen.

Läs mer

Ny lekplats i Inskogen

Nu bygger vi en lekplats i Inskogen. Arbetet påbörjas i höst och slutförs senast våren 2020.

 

 

Läs mer

Nu börjar upprustningen av Vivesta Havsbad

Oxelösunds kommun är sedan en tid tillbaka ägare av badet. Vi startar nu en upprustning av vissa...

Läs mer

Vatten i fontäner

Som många invånare har uppmärksammat så har våra fontäner i kommunen varit tomma på vatten under en...

Läs mer

Nu är vi i full gång med asfalteringen av gång- och cykelvägarna

Stora delar av gång- och cykelvägarna i Inskogen och Peterslund har fått ny fin asfalt och nu är det...

Läs mer

Gräsklippning

Oxelösunds kommun kommer under 2019 på några platser att låta gräset växa.

Läs mer

Reparationsarbeten, Söderviksvägen, vecka 19 2019

6 - 10 maj rustar vi upp Söderviksvägen.

Läs mer

Asfaltering

Nu drar vi i gång beläggningssäsongen. Stora delar av kommunens nät av gator samt gång- och...

Läs mer

Sandupptagningen fortsätter

Med början i de centrala delarna av Oxelösund och de kommunala gång- och cykelvägarna så fortsätter...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter