Upphandling och inköp

Kommunen upphandlar varor och tjänster till förvaltningar och egna bolag genom kommungemensamma ramavtal eller upphandlingar avseende varor, tjänster eller entreprenader som är specifika för någon/några av kommunens verksamheter.

Lagen om offentlig upphandling, LOU reglerar hur dessa upphandlingarna sker.

Kommunen och dess bolag har en decentraliserad organisation med många verksamhetsansvariga som avropar från gemensamma ramavtal, vilka administreras av inköpskontoret. Ramavtal sprids inom kommunkoncernens organisation via vårt intranät.

Vid upphandlingar är alla företag välkomna att lämna anbud och vi behandlar alla på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt. Alla upphandlingar av ramavtal inom kommunen annonseras på kommunens hemsida och i e-Avrop där du även kan hämta förfrågningsunderlag via länken nedan. I förfrågningsunderlaget finns all information om respektive upphandling och hur anbuden kommer att utvärderas.
 

Pågående upphandlingar

Oxelösunds kommun, Oxelö Energi AB och Kustbostäder i Oxelösund AB annonserar aktuella upphandlingar i e-Avrop där du även kan hämta förfrågningsunderlag via länken till höger under Relaterade länkar.

Kommande upphandlingar 

- Nytt Ramavtal El-arbeten.  Förväntas publiceras December 2018

- Nytt Ramavtal Ventilationsarbeten.  Förväntas publiceras vintern 2018/2019

- Nytt Ramavtal Saneringsarbeten.  Förväntas publiceras vintern 2018/2019

- Affärssystem Kustbostäder. Förväntas publiceras vintern 2018/2019

- Totalentreprenad Hiss Sunda. Förväntas publiceras vintern 2018/2019

- Ramavtal Myndighetsbesiktningar. Förväntas publiceras vintern 2018/2019

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltning
Inköpsavdelningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 Kommuncenter
Fax 0155-381 03
inkop@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Richard Andersson
Upphandlingsansvarig
Telefon 0155-381 49
richard.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Johan Moche
Upphandlingsassistent
Telefon 0155-381 55
johan.moche@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter