Loggan för Oxelösunds kommun

Torghandel

Varmt välkommen att bedriva torghandel på Järntorget i Oxelösund!

Här hittar du information om hur du hyr plats för torghandel i Oxelösund och vilka villkor det är som gäller.

Karta på tillgängliga platser för torghandel Pdf, 1.6 MB.

Torgplatsen bokas genom att skicka e-post till kustbostader@oxelosund.se

Där uppger du följande:

Namn på verksamheten:
Namn på bokare:
Organisationsnummer/personnummer:
Postadress: (till fakturan på avgiften)
Postnummer:
Telefonnummer:
Plats du önskar boka*, (se kartan) Pdf, 1.6 MB.:
*Om torgplatsen du önskar boka är upptagen, meddelas du på e-post förslag på ledig torgplats.
Dag/dagar du önskar stå på Järntorget:

Du får en bekräftelse via e-post av Kustbostäder att platsen är bokad.

Kustbostäder möter dig på morgonen och öppnar elskåpet till dig.

För att kunna få en plats på Järntorget kontaktar du oss enligt instruktionen "Hur du bokar en torgplats". Antalet platser är begränsat.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 4 månader högst 1 år.

En tillfällig saluplats får användas endast den dagen som du har bokat och fått bekräftelse på.

Oxelösunds kommun tar normalt ut en avgift för markhyra. En fullständig förteckning av avgifterna finns i dokumentet Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun. Pdf, 231.6 kB.

Taxa Torghandel

Torghandel,
sex dagar i veckan

Måndag-lördag/årsbasis

3x2 meter

5000 kr

Torghandel,

en dag i veckan

Fredagshandel/årsbasis

3x2 meter

2500 kr

Torghandel,

sex dagar i veckan

Måndag-lördag, fyra månader

3x2 meter

4000 kr

Torghandel,

tillfällig plats

En dag

3x2 meter

200 kr

Torghandel,
sex dagar i veckan

Måndag-lördag/årsbasis

6x2 meter

10 000 kr

Torghandel,

en dag i veckan

Fredagshandel/årsbasis

6x2 meter

5000 kr

Torghandel,

sex dagar i veckan

Måndag-lördag, fyra månader

6x2 meter

8000 kr

Torghandel,

tillfällig plats

En dag

6x2meter

400 kr

Tider för försäljning

Försäljning får ske:
helgfria vardagar måndagar - fredagar kl 07.00-18-00
lördagar kl 08.00-15.00

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 15.00.

Du får börja förbereda din plats en timme innan försäljningstiden börjar.

Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska avfall och annat skräp från rörelsen samlas ihop och föras bort alternativt lägga det i en behållare för sopor. Det är torghandlaren som ser till att saluplatsen hålls ren och snygg. Spill från fordon ska saneras.

Här hittar du Oxelösunds kommuns ordningsregler för torghandel

Du ska sälja dina varor på den anvisade torgplatsen. Du får inte överlåta denna till någon annan. Försäljningen ska ske från ett öppet torgstånd, torgvagn, bord eller liknande som har godkänts av kommunen.