Alkohol och tobak

Alkoholtillstånd

Socialtjänst Vuxna handlägger ansökningar om alkoholserveringstillstånd på restauranger eller för tillfälliga arrangemang enligt kommunens riktlinjer för alkoholservering. 

Under rubriken relaterade dokument i högerspalten hittar du de blanketter du behöver för att ansöka om utskänkningstillstånd.

Tobakstillsyn

Kommunen har enligt tobakslagen tillsynsansvar att tobaksvaror ej säljs till ungdom under 18 år.

Alla som säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla detta till respektive kommun samt redovisa egentillsynsprogram gällande tobaksförsäljning.

Kommunen har tillsyn över märkning av tobak.

Kommunen har också tillsyn över rökfria miljöer, bland annat restauranger, vårdlokaler, skolgårdar och andra allmänna platser.

Nya tobaksvaror (tuggtobak, vattenpipa etc.) ska anmälas till Folkhälsomyndigheten innan den nya tobaksvaran får tillhandahållas konsumenter i Sverige.

Särskilda regler gäller för rökfri tobaksvara.

ANDT-strategi, förebyggande arbete

Kommunstyrelsen tog den 28 september beslut om en förebyggande strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Strategin utgår ifrån att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kring barn och unga. En handlingsplan kommer att tas fram. Läs hela strategin här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter