Kommunen som arbetsplats

Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer.

För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar tillvara varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

I Oxelösunds kommun är vi 44 chefer som leder arbetet för våra cirka 1000 medarbetare.

Vi jobbar tillsammans med våra medarbetare med att skapa och utveckla våra verksamheter så att de uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet.

Inom Oxelösunds kommun värdesätter vi idérikedom och mod att testa nytt – ett sätt att tänka framåt och möta framtiden på bästa. Här uppmuntras medarbetarnas innovativa och kreativa sidor.

Hos oss ska ledarskapet präglas av mod, tydlighet, ansvar och delaktighet. För att uppnå detta krävs en förmåga att skapa goda relationer, ta tillvara på egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter samt att fokusera på att nå uppsatta mål. För att utveckla förmågan till detta träffas vi regelbundet vid ledarfrukostar där i utbildas, informeras och diskuterar olika ämnen som är aktuella för kommunen och för vårt ledarskap. Årligen har vi också ledardagar då vi fördjupar oss i något ämne som är aktuellt.

Som ny chef deltar du i vårt introduktionsprogram för nya chefer med seminarier ungefär en gång i månaden där vi fokuserar på olika ämnen utifrån vad du behöver kunna som chef i Oxelösunds kommun, till exempel kring våra styrdokument, styrmodell, löneöversynsprocess, verksamhetsutveckling med mera.

Som chef i Oxelösunds kommun har du också tillgång till nättjänsten Iknow med ett brett utbud av filmer kring vitt skilda områden som kan vara relevant för dig i din ledarroll.

Mycket av den övriga ledarutvecklingen fokuserar på arbetsmiljö och en gång per år erbjuds chefer och deras skyddsombud en grundutbildning i arbetsmiljö. Utöver det ges både workshops och inspirationsföreläsningar inom arbetsmiljöområdet utifrån aktuella fokusområden och utmaningar.

Vi som är en liten kommun behöver vara snabba och smidiga. Det är viktigt att vi vågar testa nytt och inte vara rädda att göra fel. Vi tror att trygghet ger en bra grund till att våga hitta på nya spännande lösningar. Grundbulten är kommunens vision som handlar om mod och framtidstro.

Henny Larsson, HR-chef

Semester

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du under 180 dagar ett tillägg till föräldrapenningen som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Föräldraledighet

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Du har även möjlighet att vara tjänstledig på del av din tjänst tom slutet av det skolår då barnet fyller 12 år.

Pension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Oxelösunds kommun även en tjänstepension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flextid

På vissa arbetsplatser tillämpas flextid, det innebär att du utifrån kommunens flextidsavtal ges möjlighet att påverka dina arbetstider.

Friskvårdsbidrag

Friskvård är en viktig del av kommunens satsning på en friskare arbetsplats.

Som medarbetare i Oxelösunds kommun får du ett friskvårdsbidrag på 1000 kr/år. Förmånen gäller samtliga tillsvidareanställda heltid/deltid och övriga månadsanställda där förmånen gäller under den tid de är anställda under respektive kalenderår.

Rökfri arbetstid

I Oxelösunds kommun vill vi skapa förutsättningar för en bättre hälsa för våra medarbetare. Vi har därför rökfri arbetstid för kommunens alla medarbetare.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Oxelösunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Företagshälsovården

Som ett stöd och tillägg till kommunens egna resurser inom arbetsmiljöområdet har kommunen ett avtal med Feelgood som leverantör av företagshälsovård.

Förmånscykel

För att främja hälsan hos medarbetare och vara rädda om miljön erbjuder vi som arbetsgivare tillsvidareanställda att få hyra en fin cykel, till ett bra pris. Oxelösunds Kommun och våra kommunala bolag gör detta tillsammans med företaget Ecochange.

Kollektivavtalade förmåner

Som anställd i en kommun har du flertalet kollektivavtalade förmåner. Läs gärna mer om dem hos Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknadsförtur

Bor du på annan ort och får en tillsvidareanställning hos oss så har du möjlighet att få bostad genom arbetsmarknadsförturen. Läs mer hos Kustbostäder Länk till annan webbplats.

Pluggar du på högskola eller universitet och är intresserad av praktik, exjobb eller VFU i Oxelösunds kommun? Hos oss har du flera möjligheter att engagera dig, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter inför framtiden. Kontakta Kommuncenter så hjälper vi dig att hamna rätt.

Praktik

Att praktisera på en arbetsplats ger dig möjlighet att omsätta dina kunskaper och få en ökad förståelse för arbetslivet. Om du är intresserad av praktik hos oss kan du kontakta den förvaltning eller verksamhet där du är intresserad av att praktisera.

VFU för socionomer

Oxelösunds kommun har ett samverkansavtal med Mälardalens högskola för verksamhetsförlagd utbildning för socionomer men även du som pluggar till socionom på någon annan högskola/universitet är givetvis välkommen att kontakta oss för att undersöka vilka möjligheter som finns för din VFU.

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss? Kontakta den förvaltning du är intresserad av och berätta om dina förslag till examensarbete eller uppsats. Om du har frågor eller funderingar kring var du ska vända dig kan du alltid ta kontakt med Kommuncenter. De hjälper dig vidare!

Fler möjligheter

Funderar du på att plugga vidare? Oxelösunds kommun satsar sedan några år tillbaka på yrkesutbildningar inom olika bristyrken. Här kan du läsa om utbildningarna som vi anordnar på Campus Oxelösund och de utbildningar som vi erbjuder i samarbete med Campus Nyköping.

Oxelö Energi ingår med Kustbostäder i Oxelösunds kommunkoncern. Tillsammans är vi cirka 100 medarbetare som jobbar för samhällsnytta på ett affärsmässigt sätt. Vi arbetar med el, fjärrvärme, stadsnät, renhållning, vatten och avlopp.

På Oxelö Energi arbetar vi med el, fjärrvärme, stadsnät, renhållning, vatten och avlopp. Vårt mål är att skapa största möjliga nytta för våra kunder med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Lediga jobb och hur det är att arbeta på Oxelö Energi Länk till annan webbplats.

Kustbostäder representerar allmännyttan. Vi är Oxelösunds största fastighetsföretag med cirka 1240 lägenheter och kommersiella lokaler. Vi svarar även för förvaltning och drift av Oxelösunds kommuns fastigheter och sköter kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser.

Lediga jobb och hur det är att arbeta på Kustbostäder Länk till annan webbplats.

Ta chansen att prova på Sveriges viktigaste jobb!

Vi behöver dig som vill vikariera inom förskolan. Vi erbjuder arbetsplatser där du tillsammans med kunniga och erfarna jobbarkompisar är med och skapar en god vardag för våra barn. Att jobba som vikarie ger dig en fot in på en arbetsmarknad med ljusa framtidsutsikter och erfarenhet av pedagogiskt arbete.

I Oxelösunds kommun har vi 7 olika förskolor med barn från 1-5 år. I förskolan är det viktigaste att vara med barnen, att vara engagerad och intresserad. Var nyfiken och fråga gärna dina kollegor om du har frågor. Till våra förskolor söker vi i första hand dig som har behörighet från den pedagogiska barnskötarutbildningen. I andra hand tittar vi på erfarenhet och personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gymnasiekompetens. Har du gått Barn- och fritidsprogrammet är det meriterande, likaså om du läser en pedagogisk utbildning eller har erfarenhet av arbete inom våra verksamheter. Du ska vara minst 18 år.

Då arbetet ställer krav på kommunikation och dokumentation måste du ha grundläggande kunskaper i svenska och goda datakunskaper.

Ansökan

När vi aktivt söker timvikarier hittar du annonsen på sidan Lediga jobb. Du ansöker genom att registrera dig på Visma Recruit. Om det är första gången du använder Visma Recruit behöver du skapa ett konto där du lägger in ditt CV. Sen kan du använda dig av samma konto och CV nästa gång du söker jobb.

Vi tar även emot spontanansökningar löpande. Skicka in ett CV till mailadressen timvik-fsk@oxelosund.se Vi kollar regelbundet i brevlådan och kan komma att ta kontakt med dig om du skulle vara aktuell.

Registerkontroll inom förskola

Du som blir erbjuden jobb inom förskola måste beställa hem och visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister Länk till annan webbplats. innan du anställs. Observera att det tar cirka två veckor innan du får utdraget, så beställ i god tid så att du kan ha med dig intyget, i oöppnat kuvert, vid en eventuell intervju.

Ta chansen att prova på Sveriges viktigaste jobb!

Om du är intresserad av att träffa olika människor och vill ha ett jobb där dina insatser får en direkt betydelse för människors vardag, då ska du söka timvikariat inom vård och omsorg.

Vi söker dig som vill arbeta med stöd/omvårdnadsarbete inom kommunens verksamheter, såsom äldreboende, hemtjänst, boendestöd och korttidsverksamhet. Vi erbjuder arbetsplatser där du tillsammans med kunniga och erfarna jobbarkompisar är med och skapar en god vardag för våra brukare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gymnasiekompetens, gärna med inriktning omvårdnad, barn och fritid eller motsvarande. Du ska vara minst 18 år. Erfarenhet av målgrupperna liksom kunskap om äldreomsorg, demens och psykiska funktionsnedsättningar är meriterande. Då arbetet ställer krav på dokumentation och kommunikation måste du ha grundläggande kunskaper i svenska och god datavana.

Ansökan

När vi aktivt söker timvikarier hittar du annonsen på sidan Lediga jobb. Du ansöker genom att registrera dig på Visma Recruit.. Om det är första gången du använder Visma Recruit behöver du skapa ett konto där du lägger in ditt CV. Sen kan du använda dig av samma konto och CV nästa gång du söker jobb.

Ansökan för 2023 är nu öppen! Feriearbete kan vara en ingångsport till ditt framtida jobb efter gymnasiet. Vi som kommun vill gärna att du ska få se hur viktigt vårt jobb är för vårt samhälle och få uppleva den gemenskap, arbetsglädje och engagemang som vi har i vårt jobb varje dag. Här kan du läsa mer om vad feriearbete i Oxelösunds kommun innebär.

Kontaktinformation


HR-chef
Henny Larsson
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 34
E-post henny.larsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer