Kommunen som arbetsplats

Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer.

För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar tillvara varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

Arbeta som undersköterska

Malin Nordström arbetar som undersköterska på Björntorps äldreboende och ger här sin syn på yrket och arbetsplatsen. "Det bästa med mitt jobb är att man kommer människor väldigt nära. Man får ta del av deras livserfarenheter och försöka hitta aktiviteter som passar dem nu när de blivit äldre och kanske har vissa begränsningar. Jag tycker att Björntorp är bra för att det är lätt att komma ut på promenad med de äldre nära naturen bort från bilar och trafik. Det är en vacker omgivning där det finns möjlighet att plocka både vårblommor och vackra löv på hösten. Jag är väldigt stolt över mitt arbete som undersköterska, jag har jobbat på Björntorp sedan 2007 och jag trivs fortfarande bra. Jag vet att vi gör ett viktigt jobb och jag tycker man ska vara stolt och glad när man går till jobbet."

Arbeta som lärare

Petra Olander arbetar som lärare på D-skolan och berättar här om vad som gör läraryrket så belönande. ”Det bästa med att arbeta på D-skolan är att det är mångkulturellt vilket ger mig utmaningar som lärare. Dessutom är mina kollegor ett jättestöd! Vi har ett bra samarbete och har även roligt tillsammans. Jag valde att bli lärare för att jag vill jobba med barn. Inte bara ge dem kunskaper om livet utan också göra dem till trygga människor som tror på sig själva. Jag hoppas och vill gärna tro att mina elever uppskattar mig som lärare. Ett sätt de visar det på är genom kramar, men också att de känner tryggheten att komma och prata med mig om de har något problem. Eleverna vågar även säga till mig om jag till exempel skrivit fel på tavlan. Jag känner stolthet dagligen. Det kan vara en elev som visar att den förstår det jag gått igenom på lektionen. Det kan också vara att det är arbetsro i klassrummet, eller bara en känsla över att jag gör ett bra jobb.”

I Oxelösunds kommun är vi 44 chefer som leder arbetet för våra cirka 1000 medarbetare.

Vi arbetar tillsammans med våra medarbetare med att skapa och utveckla våra verksamheter så att de uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet.

Hos oss ska ledarskapet präglas av mod, tydlighet, ansvar och delaktighet. För att uppnå detta krävs en förmåga att skapa goda relationer, ta tillvara på egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter samt att fokusera på att nå uppsatta mål. För att utveckla förmågan till detta träffas vi regelbundet vid ledarfrukostar där i utbildas, informeras och diskuterar olika ämnen som är aktuella för kommunen och för vårt ledarskap. Årligen har vi också ledardagar då vi fördjupar oss i något ämne som är aktuellt.

Som ny chef deltar du i vårt introduktionsprogram för nya chefer med seminarier ungefär en gång i månaden där vi fokuserar på olika ämnen utifrån vad du behöver kunna som chef i Oxelösunds kommun, till exempel kring våra styrdokument, styrmodell, löneöversynsprocess, verksamhetsutveckling med mera.

Som chef i Oxelösunds kommun har du också tillgång till nättjänsten Iknow med ett brett utbud av filmer kring vitt skilda områden som kan vara relevant för dig i din ledarroll.

Mycket av den övriga ledarutvecklingen fokuserar på arbetsmiljö och en gång per år erbjuds chefer och deras skyddsombud en grundutbildning i arbetsmiljö. Utöver det ges både workshops och inspirationsföreläsningar inom arbetsmiljöområdet utifrån aktuella fokusområden och utmaningar.

Semester

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du under 180 dagar ett tillägg till föräldrapenningen som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Föräldraledighet

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Du har även möjlighet att vara tjänstledig på del av din tjänst tom slutet av det skolår då barnet fyller 12 år.

Pension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Oxelösunds kommun även en tjänstepension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flextid

På vissa arbetsplatser tillämpas flexitid, det innebär att du utifrån kommunens flextidsavtal ges möjlighet att påverka dina arbetsider.

Friskvårdsbidrag

Friskvård är en viktig del av kommunens satsning på en friskare arbetsplats.

Som medarbetare i Oxelösunds kommun får du ett friskvårdsbidrag på 1000 kr/år. Förmånen gäller samtliga tillsvidareanställda heltid/deltid och övriga månadsanställda där förmånen gäller under den tid de är anställda under respektive kalenderår.

Rökfri arbetstid

I Oxelösunds kommun vill vi skapa förutsättningar för en bättre hälsa för våra medarbetare. Vi har därför rökfri arbetsid för kommunens alla medarbetare.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Oxelösunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Företagshälsovården

Som ett stöd och tillägg till kommunens egna resurser inom arbetsmiljöområdet har kommunen ett avtal med Previa som leverantör av företagshälsovård.

Pluggar du på högskola eller universitet och är intresserad av praktik, exjobb eller VFU i Oxelösunds kommun? Hos oss har du flera möjligheter att engagera dig, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.

Praktik

Att praktisera på en arbetsplats ger dig möjlighet att omsätta dina kunskaper och få en ökad förståelse för arbetslivet. Om du är intresserad av praktik hos oss kan du kontakta den förvaltning eller verksamhet där du är intresserad av att praktisera. Om har frågor eller funderingar kring var du ska vända dig kan du alltid ta kontakt med Kommuncenter, de hjälper dig vidare!

VFU för socionomer

Oxelösunds kommun har ett samverkansavtal med Mälardalens högskola för verksamhetsförlagd utbildning för socionomer men även du som pluggar till socionom på någon annan högskola/universitet är givetvis välkommen att kontakta oss för att undersöka vilka möjligheter som finns för din VFU.

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss? Kontakta den förvaltning du är intresserad av och berätta om dina förslag till examensarbete eller uppsats. Om du har frågor eller funderingar kring var du ska vända dig kan du alltid ta kontakt med Kommuncenter. De hjälper dig vidare!

Fler möjligheter

Funderar du på att plugga vidare? Oxelösunds kommun satsar sedan några år tillbaka på yrkesutbildningar inom olika bristyrken. Här kan du läsa om utbildningarna som vi anordnar på Campus Oxelösund och de utbildningar som vi erbjuder i samarbete med Campus Nyköping.

Kontaktinformation


HR-chef
Henny Larsson
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 34
E-post henny.larsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer