Oxelösunds logga

Företagsklimatet i Oxelösund 2021

När Oxelösunds företag får säga sitt om det lokala företagsklimatet i Svenskt näringslivs senaste enkätundersökning är det sammanfattande omdömet något lägre 2021 än tidigare år, och på en för låg nivå för att kommunen ska vara nöjd. Ljusglimtar, men inte tillräckligt bra.

Förbättringsområden finns framför allt inom områden som handlar om service och attityd, upplevelse av konkurrens från kommunens verksamheter samt upphandlingsfrågor.

Vi är en industrikommun med de karaktäristiska som är typiska för en sådan, dvs vi har några få stora företag som dominerar och är delvis beroende av dem som motorer i vår ekonomi. Nu 2020 och 2021 har mycket fokus legat på att skapa förutsättningar för den stora klimatomställning SSAB står inför med tillhörande investeringar och rekryteringar och som kommer att ligga till grund för Oxelösunds kommande 20 år, en fantastiskt spännande tid som vi har framför oss. Men vi kan inte bara lägga energi mot de stora, vi måste även skapa förutsättningar för mindre och medelstora företag för att få en bra blandning av företag som gör oss mindre känsliga och som ger service och mervärden inom fler områden, både till företag och våra invånare. Detta har både vi politiker och tjänstemännen ett stort ansvar i att förklara, att vi är en del av helhet och att alla är lika viktiga även om någon eller några råkar vara lite större, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande

Vi har sedan årsskiftet startat upp ett arbete med förbättrad information och ökad dialog med våra företag bland annat genom fyra Framtidsdialoger där vi i digitalt format lyckats få med oss många av våra företag i diskussionen om den omställning Oxelösund som industristad och boendeort står inför. Fokus har helt naturligt varit på SSAB och Hamnen och deras omställning men även kommunens satsningar på bland annat boendeutbyggnad och besöksnäringen har lyfts fram. Detta arbete kommer vi att fortsätta med i olika former och förhoppningsvis även kunna flytta ut till fysiska möten inom kort. Vi har också tagit tag i den generella frågan om service och bemötande från kommunens verksamheter genom att vi tagit fram nya serviceriktlinjer. Attityd och upplevelse av attityd är ett samspel och något som utvecklas i en kontinuerlig relation där öppenhet och tydlighet är viktiga beståndsdelar. Alltså fortsätter vi det arbetet tillsammans med våra företag och företagare i Oxelösund, säger Johan Persson, kommunchef.

Områden där kommunen får positiva omdömen är när det gäller information till företagen, IT-infrastruktur och företagens upplevelse av företagarnas eget engagemang för näringslivsfrågor.

Det är såklart lite trist att det sammanfattande omdömet ligger på en så låg nivå. Det ska inte ses som en bortförklaring men man ska också förstå att det är mest mindre Oxelösundsföretag som svarat på undersökningen i år och att de större företagen inte fått undersökningen eller valt att avstå denna gång. En positiv sak är att centrumföreningen, i dialog med oss på kommunen, från och med i höst ombildas till en bredare företagarförening och då välkomnar företagare från fler branscher och geografier i Oxelösund. Det blir då en ännu bättre medpart för att ytterligare förbättra samverkan och gemensam utveckling med fler av Oxelösunds mindre företag. I övrigt handlar vårt förbättringsarbete om fortsatt dialog, att vara där ute, lyssna, informera, återkoppla och jobba med att skapa förtroende inte bara med ord utan framför allt med handling. Oavsett vad frågan gäller så är det upplevelsen i mötet som ofta avgör när ”betyget” sedan ska sättas. Det är kul att notera att företagens egna engagemang för näringslivsfrågor ökar, det är en mycket bra grund för framtiden, säger Johan Scherlin, näringslivsansvarig.

Vilken placering Oxelösund hamnar på i år offentliggörs i september när den årliga rankningen presenteras. 2020 hamnade Oxelösund på plats 136 av landets kommuner. Läs mer på foretagsklimat.se/oxelosund Länk till annan webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer